Специализирани новини и събития

Изтича срокът за подаване на декларации за произведено количество винено грозде, мъст и вино от реколта 2010 г.

Грозде и виноИзпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) напомня на гроздо- и винопроизводителите, че крайният срок за подаване на декларация за реколта и декларация за произведени количества вино и мъст от реколта 2010 г. е най-късно до 15 януари 2011 г., съгласно изискване на Регламент (ЕО) No 436/2009 на Комисията.

След изтичането на гореспоменатия срок на гроздо- и винопроизводителите, които не са спазили изискванията на Регламент (ЕО) No 436/2009 на Комисията ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

Глобите за неспазване на законовите разпоредби са от 500 до 3 000 лв. за физически лица и от 3 000 до 10 000 лв. за юридически лица.