Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в BrewUp, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен на Съюза на пивоварите в България (СПБ), излезе в третия брой, издаден специално за Форума.

Ivana Radomirova Sergey IvanovОрганизираните от Пивоварите на Европа Форум и Конгрес на ЕВС събраха над 1000 участници от цял свят - производители, работещи по веригата на доставките, изследователи, експерти, които изготвят стратегиите за развитие, и други специалисти. Някои от най-големите имена в производството на бира в Европа показаха своите последни иновации и разработки в науката и изследванията в областта.

„Тази година ЕВС, общността, която създава стандартите в сектора и подпомага технологично и научно пивоварите, чества своята 75-годишнина“, обясни Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите. В продължение на 3 дни бяха представени около 90 доклада и 110 научни постера. Присъстващите проследиха повече от 30 различни семинара и презентации за рециклирането, възстановяването, новите технологии за варене на пиво, филтрация, пастьоризация и др. Специално внимание беше отделено на тестването и поддържането на микробиологична чистота при производството на бира в мини и микропивоварните, допълни Радомирова. Тя е категорична, че тази толкова активна научна дейност показва, че пивоварната индустрия с технологиите и новите методи, които използва, е сред най-бързо и отговорно развиващите се браншове.

По думите й имаме основание да се гордеем с българското присъствие – както в специалния брой на списанието на Пивоварите на Европа, така и от участието в постерната сесия с първото по рода си изследване на микроорганизми в пивото с използването на метагеномика. Проучването е реализирано от български учени и представено от д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните. Изследван е видовият състав на микроорганизмите в някои марки бира, произведени у нас, като е използван нов модерен метод за идентификацията им.

Поради факта, че микроорганизмите влияят върху формирането на вкуса и аромата на пивото, тяхното определяне дава възможност да се проследят уникалните характеристики на всяка марка. Ето защо е показано използването на съвременни ДНК технологии в практиката, включително при контрола на качеството и хигиената при производството на бира.

Sergey IvanovНа Форума беше коментирано, че от всеки 131 долара от световния брутен вътрешен продукт, един се генерира от бирената индустрия. По отношение на работната заетост, в световен мащаб на всеки 110 заети лица едно е част от директната и индиректна заетост на пивоварния бизнес.

Ето защо бяха представени и обсъждани редица проекти, които показват как пивоварството може да продължи да се развива, да стане по-иновативно и да възвърне позициите си независимо от пандемичната обстановка и войната в Украйна, която в момента нарушава икономическите, енергийните и хранителните системи на Европа и света. Като цяло, за излизане от кризата браншът залага на сътрудничеството и модерните решения за устойчиво развитие.