ubb-dpa-1-sДнес, 16 септември 2016 г., Съюзът на пивоварите в България (СПБ) организира консултации по превенция употребата на алкохол от подрастващи и спортни събития за родители и деца по случай Международния ден за социална отговорност на пивоварния бранш и подкрепата му към Европейската стратегия за намаляване вредите от алкохола. До края на настоящата учебна година Съюзът на пивоварите ще осигурява експертни беседи и обучения със специалисти по проблемите на подрастващите, свързани с употребата на алкохол, по заявка на всички желаещи училищни настоятелства в град София.

Инициативите, посветени на Международния ден за КСО, са под мотото на кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Първото консултативно обучение по програмата за превенция употребата на алкохол от подрастващи тази година се състоя в 153-то СОУ ,,Неофит Рилски”, София, и в община Велико Търново с училища от малки населени места. Целта на кампанията е да насърчи и популяризира семейния спорт и общуването между родители и деца като превенция употребата на алкохол от подрастващи.

ubb-dpa-2-sДомакин на спортните събития е с. Самоводене, където на 16 септември от 15 ч. ще започнат атрактивни демонстрации, състезания и обучения за родители и деца в партньорство със Сдружението на кметовете и кметските наместници, ,,Янтра 2001” и Дарителско сдружение ,,Св. Иван Рилски”. Най-активните участници ще бъдат отличени със специални награди, а за всички присъстващи СПБ и партньорите са подготвили още изненади, образователни материали за превенция употребата на алкохол от деца и подрастващи и празнични забавления.

,,Планираните активности за Международния ден за социална отговорност надграждат постигнатото през току-що приключилата Лятна детска полицейска академия в община Велико Търново, на която Съюзът на пивоварите е всеотдаен партньор. За приноса си организацията получи почетна Старопрестолна грамота от кмета на Велико Търново инж. Панов и редица благодарствени адреси от кметовете на малките населени места и председателите на сдруженията ,,Св. Иван Рилски“ и „Янтра 2001“ – сподели изпълнителният директор на СПБ Ивана Радомирова.

ubb-dpa-3-sПодкрепата на  Съюза на пивоварите за превенцията на подрастващите не спира до тук. В рамките на програмата за корпоративна социална отговорност влиза и току-що издаденият в партньорство с асоциация ,,Родители“ наръчник за родители ,,Добре дошли в 5-ти клас“. Брошурата съдържа ценни съвети как родителите да общуват с влизащите в пубертета деца, как да организират свободното им време, как да разговарят по теми, доскоро считани за табу, включително и такива, засягащи алкохола.

Като част от ангажиментите си в подкрепа на превенцията на ранна употреба на алкохол СПБ в сътрудничество с Дневния консултативния център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН, София, и Столична община продължава да съорганизира образователни консултации и обучения със семейни психолози и специалисти по проблемите, свързани с възпитанието на деца относно употребата на алкохол.  Тези консултативни дейности ubb-dpa-4-sизискват специална професионална подготовка и материали, които съпътстват насърчителните инициативи, разширяващи активностите на програмата ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат. Родители, вие можете да повлияете.” Всяка година добавената стойност от нейното осъществяване се разширява, благодарение на партньорството на СПБ със  Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на младежта и спорта, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, спортни клубове и неправителствени организации.

Допълнителна информация за  превантивната програма на СПБ:

От 2010 година Съюзът на пивоварите в България осъществява дългосрочна програма за превенция употребата на алкохол от лица под 18 години. От 2012 г. в рамките на програмата стартира инициативата "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат". Целта на кампанията е да се популяризират  семейният спорт и физическото възпитание като добра възможност за израстване, социализация,  здравословно семейно общуване и превантивна практика лица под 18 години да не експериментират с алкохол.

Превантивната програма на Съюза на пивоварите се осъществява с доброволчески труд и със 100% целево финансиране, осигурено от пивоварните компании ”Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг  България” АД и “Ломско пиво” АД.