Темпранийло - чужд винен сорт гроздеВ Испания Темпранило е един от най-широко разпространените сортове за направата на червени вина, от който са засадени 40 000 хектара. В купажи с Каринян се получават най-добрите вина на Риоха. В Ла Манча сорта е познат под името Тинта Фино или Сензибел и се използва за направата на червените вина от Валдепеназ и Манзанарес. В Португалия го наричат Тинта Рориз, а италиянското Негрето вероятно също е Темпранило. Сорта е бил одобрен през 1976 година, за засаждане по крайбрежието на Средиземно Море във Франция, като до 1988 година са били засадени 2314 хектара. Сорта е от голямо значение в Аржентина, където насажденията са достигнали 12 000 хектара през 1986г. В Калифорния, където го наричат Валдепенас, има около 220 хектара. В Австралия са били направени само малко експериментални насаждения.

Темпранило е устойчив на болести сорт грозде, който расте изправен. В Мърбейн, клонът внесен от Калифорния е забележително по-жизнен от клона внесен от Испания. Сорта има големи, плътни, пет делни листа с власинки на туфи от долната страна. Синусът на дръжката е затворен с припокриващи се краища. Листата често имат блед и болнав вид, когато достигнат пълния си размер. Чепките са големи и здраво закрепени, добре запълнени до сбити, с плодове, които са разнообразни по форма и размер, чиито цветове са тежки.

Темпранило придава на десертните вина добра наситеност на цвета, който дори има леки сини отенъци. Вината съзряват бързо и са готови да се бутилират и консумират след около година от датата на производство. В Португалия, познат като Тинта Рориз, сорта се смята за един от най-качествените сортове за производството на портвайн.