Шардоне - чужд винен сорт гроздеЗа да се предпазим от объркване с Пино Блан, трябва да отбележим че Шардоне, а не Пино Шардоне е официалното име на този сорт във Франция и Калифорния - двете страни в които е най-широко разпространен. Насажденията във Франция са нараснали от 7325 хектара до 19 870 хектара между 1958 и 1988 година, повечето насаждения се намират в регионите на Бургундия и Шампан. В Калифорния не е бил толкова разпространен, докато селектирани клонове, които дават висока добивност не са се появили. След тази поява насажденията са се разрастнали със светкавична бързина, като са достигнали 24 280 хектара до 1992 година.

Шардоне се отглежда и в много други страни, но е трудно дори да се предположи колко много пъти са го бъркали с Пино Блан. В Австралия от много години е имало малки площи засадени с Шардоне, но сорта набира популярност едва в близкото минало. От 6107 хектара насаждения през 1993 година, 1123 все още не са дали първата си реколта.

Клоновете на Шардоне разпространени в Австралия варират от средно до много добовни. Листат са със средна големи, плътни, релефни и имат склонността да се завиват по краищата, обикнове са съвсем леко загатнато триделни, и практически нямат мъх от долната страна. Синусът на дръжката има формата на лира и е много характерно пресечена на мястото където се съединяват вените в основата.

Въпреки че формата на листата е много близка до тази на Пино Блан, те могат съвсем ясно да се разграничат по другите характерни им особености. Чепките на Шардоне са сравнително дребни, цилиндрични, добре запълнени до сбити, с по едно крило; с малки, закръглени плодове.

Шардоне се използва за направата на превъзходните бели вина на Бургундия и Шабла, освен това е един от основните сортове отглеждан в Шампан. В Калифорния сорта е разпространен заради издържливостта му в по-прохладни климатични условия. Най-подходящите райони за отглеждането му в Австралия все още не са установени, но се оказва че от него могат да се получат превъзходни вина дори и когато се отглежда при по-топъл климат.