Сортът Шевка е от местен произход. Среща се из цялата страна, но по-големи насаждения има в района на Сливен.

Лист - среден, закръглен, слабо нарязан, 5-делен, мъхнат. Повърхността на петурата е равна, мрежесто набръчкана. Очертанието на средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са плитки, отворени, лировидни, с тесен отвор и остро дъно. Долните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл. Опашният вряз е затворен, като лапите се застъпват и образуват малък отвор с тясна елипсовидна форма или почти без отвор. Зъбите са малки, триъгълни, с изпъкнали страни, преходни към куполовидни. Нерватурата до първото разклонение отгоре и отдолу е виненочервена. Дръжката е средна, слабо мъхнато-четинеста, светлозелена. Есенното оцветяване на листа е червено.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, цилиндричен, полусбит. Дръжката е средно дълга, дебела,
вдървесинена в основата, крехка.

Зърно - едро, овално, синьо-черно, с изобилен восъчен налеп. Кожицата е дебела, жилава. Месестата част е сочна, плътна, хармонична на вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с малко плоско ложе. Четчицата е средно дълга, червена.

Шевка е къснозреещ сорт. Гроздето узрява през втората половина на Септември. Има сравнително силен растеж, добра родовитост и среден добив. Устойчив е на суша, студ и гъбни болести. Шевка има своето място като промишлен винен сорт за получаване на обикновени, но оригинални трапезни вина.