Широка мелнишка лоза - български винен сорт гроздеСортът Широка мелнишка лоза е от местен произход. Разпространен е локално в Югозападна България, където е райониран.

Лист - много голям, закръглен, слабо нарязан до целокраен, 5-делен, мъхнат. Повърхността на петурата е равна, мрежесто набръчкана до дребно мехуреста. Очертанието на средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл или цепнатина. Долните врязове са едва забележими, отворени. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен, с остро дъно или затворен, с елипсовиден отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата до първото разклонение отгоре (по-рядко) и отдолу е виненочервена. Дръжката е средно дълга, слабо мъхнато-четинеста, виолетова. Есенното оцветяване на листа е червено.

Цвят - двуполов.

Грозд - над среден, цилиндрично-коничен, крилат, сбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена в основата, крехка.

Зърно - средно едро, овално, тъмносиньо, с изобилен восъчен налеп. Кожицата е дебела, жилава. Месестата част е сочно-месеста, с хармоничен вкус. Дръжчицата е средно дълга, средно дебела, с малко плоско ложе. Четчицата е средно дълга, червена.

Широка мелнишка лоза е много късен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на октомври. Има буен растеж, висока родовитост и висок добив. Сравнително устойчив е на суша и гниене. Гроздето се използва за приготвяне на висококачествени червени трапезни вина.