Памид - български винен сорт гроздеСортът Памид е един от най-старите местни сортове. Разпространен е из цялата страна. Среща се в бивша Югославия, Албания, Турция, Русия и др.

Лист - голям, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е мрежесто набръчкана, огъната нагоре неопределено. Очертанието на средната лапа образува прав или тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки. Долните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен, или затворен, с елипсовиден отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата е силно четинеста, до първото разклонение отгоре и отдолу виненочервена. Дръжката е средно дълга, мъхнато-четинеста, виненочервена. Есенното оцветяване на листа е червено.

Цвят - двуполов.

Грозд - средно голям, цилиндрично-коничен, полусбит. Дръжката е средно дълга, дебела, вдървесинена в основата, крехка.

Зърно - средно едро, овално, от розово до тъмночервено, лесно се отделя от дръжчицата. Кожицата е тънка, крехка. Месестата част е нежна, сочна, хрупкава, с хармоничен вкус. Дръжчицата е къса, тънка, с малко конусовидно ложе. Четчицата е къса, оцветена червено.

Памид е среднозреещ винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на септември. Устойчив е на суша, студ и гниене, но много лесно се рони. Гроздето поради приятния вкус и лекота се използва за консумация в прясно състояние и за получаване на светлочервени трапезни вина, които са годни за консумация веднага след ферментацията, не подлежат на стареене.