Мискет червен - български винен сорт гроздеСортът Мискет червен е с местен произход. Разпространен е основно в Сунгурларската долина и Стралджа.

Лист - среден, закръглен, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е огъната надолу блюдовидно, с мрежесто набръчкана повърхност. Очертанието на средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са плитки до средно дълбоки, лировидни, с тесен отвор и с остро дъно или затворени, с яйцевиден отвор. Долните врязове са плитки до едва забележими. Опашният вряз е затворен, почти без отвор. Зъбите са средни, триъгълни, с широка основа. Нерватурата е мъхната, отгоре и отдолу виненочервена. Дръжката е средна, слабо мъхнато-четинеста, виолетова. Есенното оцветяване на листа е червеникавожълто.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, цилиндрично-коничен, полусбит до сбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена в основата, крехка.

Зърно - средно едро, сферично, светлорозово до виолетово, с едри точици (характерно). Кожицата е средно дебела, крехка. Месестата част е сочна, с хармоничен и с лек мискетов вкус. Дръжчицата е къса, средно дебела, с малко конусовидно ложе. Четчицата е средно дълга, оцветена слабо виненочервено.

Мискет червен е къснозреещ сорт. Гроздето узрява през втората половина на Септември. Има добра родовитост и среден добив. Чувствителен е към гниене. От гроздето се получават бели трапезни вина.