Мискет кайлъшки - български винен сорт гроздеСортът Мискет кайлъшки е създаден в резултат на хибридизация на сортовете Мискет хамбургски х Вилар блан. Разпространен е Плевенска, Врачанска, Великотърновска, Русенска и други области.

Лист - среден до голям, 5-делен, средно нарязан, гол. Средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки до дълбоки, отворени, с успоредни страни и закръглено дъно. Долните врязове са плитки, отворени във вид на остър ъгъл. Опашният вряз е отворен, сводест, тесен, с остро дъно. Зъбите са големи, с тясна основа и остър връх. Дръжката на листа е средно дълга, най-често виненочервена. Есенното оцветяване на листа е жълто.

Цвят - двуполов

Грозд - средно голям, цилиндрично-коничен, често разклонен, рехав, със средно дълга, тънка и здрава дръжка, вдървесинена в основата.

Зърно - средно едро, овално, жълто-зелено до златистожълто, със сочна консистенция, с хармоничен и със силен мискетов вкус. Дръжчицата е средно дълга, средно дебела, с малко конусовидно ложе.

Мискет кайлъшки е къснозреещ винен сорт. Технологичната зрелост на гроздето настъпва през октомври. Гроздето е подходящо за получаване на виноматериали за естествено пенливи вина и на оригинални десертни вина.