Мискет врачански - български винен сорт гроздеСортът Мискет врачански е от местен произход. Разпространен е във Врачанска област и в опитните бази по лозарство.

Лист - среден, закръглен, слабо нарязан, 3-, 5-делен, почти гол. Повърхността на петурата е мрежесто набръчкана, равна. Очертанието на средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са плитки, отворени, лировидни, с почти успоредни страни и с остро дъно или във вид на цепнатина. Долните врязове са едва забележими. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен. Зъбите са малки, триъгълни, с широка основа. Нерватурата до първото разклонение само отдолу е оцветена виненочервено. Дръжката е къса, гола. Есенното оцветяване на листа е жълто.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, цилиндрично-коничен, понякога с крило, полусбит. Дръжката е къса, средно дебела, вдървесинена в основата, крехка.

Зърно - средно едро, овално, жълто-зелено с ръждиви петна и редки точици. Кожицата е дебела, крехка. Месестата част е сочна, с хармоничен и със силен мискетов вкус. Дръжчицата е средно дълга, средно дебела, с малко конусовидно ложе.

Мискет врачански е среднозреещ винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на септември. Има среден растеж, средна родовитост и среден добив. Устойчив е на гниене, но е чувствителен към суша. От гроздето се получават оригинални бели десертни вина с траен мискетов вкус.