Мавруд - български винен сорт гроздеСортът Мавруд е стар местен сорт. Разпространен е локално, предимно в районите на Асеновград, Пловдив и Първомай. Райониран е в Южнобългарския лозарски район. Заема незначителен дял от площта на червените винени лозя.

Лист - голям, овален надлъжно, силно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е огъната нагоре неопределено, с мрежесто набръчкана повърхност. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл. Горните врязове са дълбоки, рядко средни, затворени, с яйцевиден отвор и със заострено дъно, понякога отворени, лировидни. Долните врязове са плитки, отворени, с лировиден отвор или с почти успоредни страни и със закръглено дъно. Опашният вряз е отворен, дълбок, широк, с плоско закръглено дъно или почти тесен, със закръглено дъно. Зъбите са големи, триъгълни, с тясна основа. Нерватурата в основата отгоре и отдолу е виненочервена. Дръжката е дълга, светлозелена, слабо мъхнато-четинеста. Есенното оцветяване на листа е червено.

Цвят - двуполов.

Грозд - голям, коничен, полусбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена цялата, жилава. Чепката е полувдървесинена.

Зърно - дребно, сферично, синьо-червено, с изобилен восъчен налеп. Кожицата е дебела, жилава. Месестата част е сочна, с хармоничен вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с малко конусовидно ложе и с къса четчица.

Мавруд е много късен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на октомври. Лозите имат силен растеж, добра родовитост и среден добив. Сравнително устойчив е на гниене. Гроздето се използва за получаване на висококачествени червени трапезни и десертни вина, които развиват качествата си при стареене.