Карта на БългарияКлиматът в България е умерен, с топло лято и сравнително хладна зима. Сумата на годишните валежи е между 470 и 953 л/м2. Средната температурна сума, необходима за лозата, е между 3500 и 3700°С. Почвите са разнообразни - тук се срещат и канелени и сиви горски почви, хумусно-карбонатни, излужени черноземи и алувиално-ливадни, включващи и дълбоки и плитки песъчливи почви, и други. Те са изключително благоприятни за развитието на лозата, за доброто узряване на гроздето и за получаването на качествени бели и червени вина.

Според ДВ бр. 67/16.08.2005, в България са обособени 2 района за производство на регионални вина:

 • Дунавска равнина

 • Тракийска низина

Съгласно старо постановление на Министерски съвет № 162/13.07.1960, България е разделена на пет лозаро-винарски района.

Дунавска равнина – Северен лозаро-винарски район

Севернобългарският район се характеризира с умерено-континентален климат с горещо лято и голямо количество слънчеви дни. Обхваща централната и западната част на Дунавската равнина, южния бряг на Дунав и прилежащите му райони. Разпространени са сортовете Мускат Отонел, Гъмза, Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Алиготе, Памид и други. Тук се произвеждат качествени бели сухи вина, естествено-пенливи вина по класическата технология и качествени червени вина, които се характеризират с богат плодов аромат и свеж вкус.

Тракийска низина – Южен лозаро-винарски район

В Южнобългарския район климатът е умерено-континентален с добро разпределение на валежите през целия вегетационен период. Включва централните части на Тракийската низина и части от Сакар. В този район са Концентрирани повечето от червените сортове грозде. Отглеждат се Мавруд, Мерло, Каберне Совиньон, Червен мискет, Памид и други. Климатичните условия на района, защитен от остри северни ветрове, благоприятства получаването на разкошни богати, плътни, запомнящи се червени качествени вина от сортовете Каберне Совиньон и Мавруд. Вината от типично местния сорт Мавруд се ценят особено много, защото съчетават аромата и вкуса на червени дребни плодове, подправки и треви.

Черноморски – Източен лозаро-винарски район

Източнобългарският район включва три подрайона. Тук есента е топла и продължителна, което е много благоприятно за натрупването на достатъчно захари за получаването на фини бели полусухи вина. Отглеждат се сортовете Мускат Отонел, Димят, Шардоне, Юни блан, Траминер, Совиньон блан, който тук дава отлично по качество грозде и други. В този район се произвеждат едни от най-добрите у нас сухи и полусухи вина, които съчетават приятен плодов аромат, плътен вкус и елегантна свежест в края.

Долината на Струма – Югозападен лозаро-винарски район

В този район са включени югозападните части от страната. По размери не е голям, но притежава специфични климатични особености, приближаващи го до средиземноморските области. По долината на река Струма се отглеждат местният сорт Широка мелнишка лоза, Каберне Совиньон и Мерло. Получените вина се характеризират с топли южни тонове в аромата, с пълнота във вкуса и богатство на общите впечатления. Особен интерес представляват вината от сорт Широка мелнишка лоза, които са богати и достатъчно обемни и при стареене придобиват екзотични и много приятни нюанси във вкуса.

Розова долина – Подбалкански лозаро-винарски район

Подбалканският район се разпростира на юг от Стара планина и има два подрайона - Източен и Западен. По южните склонове на Стара планина и в долината между нея и Средна гора се отглеждат основно разпространеният сорт Червен мискет, Ризлинг, Ркацители, Каберне Совиньон и Мерло. Тук се произвеждат главно бели сухи и полусухи вина, по-малко червени и ароматизирани вина. Вината са с характерен приятен плодов аромат, свеж и хармоничен вкус. Тези от местния сорт Червен мискет са едни от най-добрите представители на белите вина у нас и се отличават с богат плодов аромат, елегантно тяло и нежен достатъчно запомнящ се послевкус.

Съгласно ДВ бр. 67/16.08.2005, за производство на качествени вина с гарантиран и гарантиран и контролиран произход са очертани следните райони:

 1. Видин
 2. Ново село
 3. Монтана
 4. Лом
 5. Враца
 6. Плевен
 7. Лозица
 8. Върбица
 9. Ловеч
 10. Русе
 11. Лясковец
 12. Свищов
 13. Сухиндол
 14. Павликени
 15. Шумен
 16. Нови Пазар
 17. Велики Преслав
 18. Хан Крум
 19. Драгоево
 20. Търговище
 21. Варна
 22. Евксиноград
 23. Черноморски район
 24. Южно Черноморие
 25. Поморие
 26. Сунгурларе
 27. Славянци
 28. Карнобат
 29. Пазарджик
 30. Септември
 31. Пловдив
 32. Асеновград
 33. Карлово
 34. Хисаря
 35. Перущица
 36. Брестник
 37. Ямбол
 38. Стара Загора
 39. Оряховица
 40. Сливен
 41. Шивачево
 42. Нова Загора
 43. Хасково
 44. Ивайловград
 45. Любимец
 46. Стамболово
 47. Сакар
 48. Долината на Струма
 49. Сандански
 50. Мелник
 51. Хърсово

Приложени са материали от Национална лозаро-винарска камара