Последни новини и събития

Хмелът повишава антиоксидантите в пивото

Ново поколение бири с по-изразен аромат и вкус на хмел предизвиква голям интерес сред любителите на пивото. Ето защо проф. Габриела Маринова и екип от Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) експериментират с допълнително охмеляване на кехлибарената напитка. Резултатите от тяхното изследване показват, че умереното обогатяване на бирата с...

01-09-2021

Read more

Юни Блан - чужд винен сорт грозде

Юни Блан - чужд винен сорт гроздеСортът Юни блан произхожда от Франция. Разпространен е основно във Франция и Италия. У нас е райониран.

Лист - голям, овален надлъжно, силно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е огъната нагоре неопределено, с едро мехуреста повърхност. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл. Горните врязове са дълбоки до средни, затворени, с яйцевиден отвор и със закръглено дъно. Долните врязове са плитки, отворени, с успоредни страни и с остро дъно. Опашният вряз е отворен, лировиден, с остро дъно или затворен, с елипсовиден отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа, понякога по-светло оцветени. Нерватурата отгоре и отдолу е светложълтеникава. Дръжката е средно дълга, светлозелена, гола. Есенното оцветяване на листа е жълто.

Цвят - двуполов.

Грозд - голям, коничен, разклонен в основата, крилат, полусбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена цялата, жилава.

Зърно - почти дребно, сферично, зеленикавожълто (при презряване порозовява), с дребни редки точици. Кожицата е прозрачна, дебела, жилава. Месестата част е сочна, с хармоничен вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с малко конусовидно ложе и къса четчица.

Юни блан е много късен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на октомври. Има силен растеж, много висока родовитост и висок добив. Чувствителен е към студ, но е сравнително устойчив на суша. От гроздето се получават качествени бели трапезни вина и винен дестилат.