Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Мускат Отонел - чужд винен сорт грозде

Мускат Отонел - чужд винен сорт гроздеМускат Отонел е рано зреещ сорт от Австрия, Германия и Алсаке, Франция. Основните насаждения в Австрия са били 1371 хектара до 1981 година. Във Франция насажденията са достигнали 429 хектара до 1988 година, които са били 447 през 1979 година, но сравнително повече от от първоначално засадените 192 хектара през 1968г. В Австралия има сравнително малки площи засадени с Мускат Отонел, който е бил разпространен от Робърт Моро и вероятно е хибриден сорт между Шасла и Мускат де Сомур, въпреки че твърдението не е 100% доказано.

Цветовете са меки, червеникави и кичести. Младите листа са гладки, лъскави и наситено червени. Листата са малки по размер, кръгли и набръчкани. Формата на синусът на дръжката е на стеснена лира, чиито резници понякога стърчат. Зъбците са заострени и средни по размер. Вените/жилите от долната им страна са неравно окосмени. Леторастите са гладки и виолетово оцветени там, където са били изложени на пряка слънчева светлина, мустачките са много дълги подобно на тези на Шасла. Чепките са малки и рехави. Плодовете са закръглени, средни по размер, жълти на цвят когато узреят с лек мускатов вкус.

В Австралия както реколтата, така и нивата на захарта в плодовете са ниски. Въпреки това, вината произведени от Мускат Отонел имат атрактивен, нежен мускатов вкус и са поставени на висока позиция във вкусовата таблицата на вината.