“Ампелография с основи на лозарството” - Радулов Л., Бабриков Д.- “Земиздат” София 1986

“Биохимия” - Иван Пищийски Тинка Иванова – УХТ, Пловдив 2006

“Енология” - Геров С., “Хр. Г. Данов” Пловдив 1980

“История и развитие на пивоварната промишленост в България – Преструктуриране на индустрията" – инж. Петър Паунков – “Съюз на пивоварите в България” София 2006

“История и развитие на пивоварната промишленост в България (1848-1993)” – ст.н.с. инж. Величко Петров, ст.н.с. I ст. инж. Йордан Платиканов, проф.к.т.н. Стамат Манчев, “Съюз на пивоварите в България” София 1994

“Микробиология на винопроизводството” - Бамбалов Г., „Хр. Г. Данов” Пловдив 1981г

“Микробиология на пивото и безалкохолните напитки” - Попова Ж. Пловдив 1992

“Практикум по винарска технология” - Иванов Т., Геров С., Янков А., Бамбалов Г., Тончев Т., Начков Д., Маринов М., „Хр. Г. Данов” Пловдив 1979

“Практически съвети по лозарство и винарство” - Панделиев С. и др., “Земиздат” София 2005

“Ръководство за упражнения по Енология” - Чобанова Д., Пловдив 2007

“Справочни пивовара” – Анри Руле - “Пищевая промьiшленость Москва 1969

“Технологично обзавеждане на винарската промишленост” Славовски М., „Хр. Г. Данов”, Пловдив 1979

“Технологично обзавеждане на предприятията за производство на алкохолни и безалкохолни напитки” – Михаил Славовски, Радка Благоева – “Христо Г.Данов” Пловдив

“Технология високоалкохолните напитки и спирта” - Маринов М. „Академично издателство на УХТ”, Пловдив 2005

“Технология на винопроизводството” - Янков А., „Земиздат” София, 1992

“Технология на виното и високоалкохолните напитки” Маринов М. „Земиздат”, София 1990

“Технология на виното” - Иванов Т., „Хр. Г. Данов”, Пловдив 1981

“Технология на пивото и безалкохолните напитки” – Йовчо Кабзев, Стамат Манчев, Георги Владимиров – “Земиздат” София 1993

“Технология на слада и пивото” – Стамат Манчев, “Христо Г. Данов” Пловдив

“Технология солода” – Л. Нарцисс – “Пищевая промьiшленость” Москва 1980

“Технология солода и пива” – Вольфганг Кунце – Издательство “Профессия” Санкт-Петербург 2003

„Handbook of Enology” Vol. 1 & 2 - Ribereau-Gayon P., Dubourdieu D., Doneche B.- „Wiley & Sons” New York 2006

„Technology brewing and malting” - Wolfgang Kunze – “VLB” Berlin 1999

„Technology brewing and malting” - Wolfgang Kunze – “VLB” Berlin 2004

“The complete encyclopedia of beer” – B. Verhoef. 1998 Rebo Productions b.v., Lisse, The Netherlands

“Wine microbiology - Practical Applications and Procedures” - Fugelsang Kenneth C., Edwards Charles G. – “Springer” New York 2007