Download - полезни технологични и любопитни материали

Категория: Tехнологични режими
Файла: 7

Примерен режим за инфузионен метод на майшуване.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:17
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:30
Версия:
Размер 97.41 KB
Платформа
Тегления 417

Примерен режим за еднопартиден метод на майшуване със задържане на партида при 62°С.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:20
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:31
Версия:
Размер 101.73 KB
Платформа
Тегления 373

Примерен режим за еднопартиден метод на майшуване със задържане на партида при 55°С.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:22
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:32
Версия:
Размер 110.24 KB
Платформа
Тегления 373

Примерен режим за двупартиден метод на майшуване.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:24
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:33
Версия:
Размер 105.59 KB
Платформа
Тегления 386

Примерен режим за трипартиден метод на майшуване.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:25
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:33
Версия:
Размер 114.72 KB
Платформа
Тегления 328

Примерен режим за класическа ферментация на пиво с екстракт 11,2%.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:27
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:33
Версия:
Размер 116.28 KB
Платформа
Тегления 326

Примерен режим за ускорена ферментация на пиво с екстракт 11,2%.

Information
Създаден Четвъртък, 21 Април 2016 05:29
Променено на Събота, 30 Януари 2021 15:34
Версия:
Размер 122.95 KB
Платформа
Тегления 351