Download - полезни технологични и любопитни материали

Категория: Tехнологични режими
Файла:
png.pngИнфузионен метод на майшуване АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за инфузионен метод на майшуване.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на 21-04-2016
Версия:
Размер 97.41 KB
Платформа
Тегления 191
png.pngЕднопартиден метод на майшуване АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за еднопартиден метод на майшуване със задържане на партида при 62°С.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на
Версия:
Размер 101.73 KB
Платформа
Тегления 159
png.pngЕднопартиден метод на майшуване АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за еднопартиден метод на майшуване със задържане на партида при 55°С.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на
Версия:
Размер 110.24 KB
Платформа
Тегления 159
png.pngДвупартиден метод на майшуване АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за двупартиден метод на майшуване.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на
Версия:
Размер 105.59 KB
Платформа
Тегления 167
png.pngТрипартиден метод АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за трипартиден метод на майшуване.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на
Версия:
Размер 114.72 KB
Платформа
Тегления 121
png.pngКласическа ферментация на пиво АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за класическа ферментация на пиво с екстракт 11,2%.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на
Версия:
Размер 116.28 KB
Платформа
Тегления 110
png.pngУскорена ферментация на пиво АКТУАЛНО
(2 гласа)

Примерен режим за ускорена ферментация на пиво с екстракт 11,2%.

Information
Създаден 21-04-2016
Променено на
Версия:
Размер 122.95 KB
Платформа
Тегления 163