Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Химичен състав на дъбовата дървесина - Танинови вещества в дъбовата дървесина

Индекс на статията

Хидрофилните екстрактни вещества на дъбовата дървесина съдържат главно фенолни вещества, нискомолекулни въглеводороди, глюкозиди, нискомолекулни карбонови киселини и неорганични вещества.
Фенолният комплекс на дървесината влияе върху цвета, здравината, и технологичните й качества. Значителна част от фенолните вещества на дървесината са под форма на водоразтворими глюкозиди. Фенолният комплекс на дъбовата дървесина включва танини, флавоноиди, лигнани и стилбени. Съдържанието на тези групи вещества, както и вътрешните им пропорции зависят от климатичните условия, от вида, от възрастта и от наследствените фактори.
Между всички групи екстрактни вещества, в ядрото на дъбовата дървесина преобладават количествено танините.

Танинови вещества

Терминът "танини" е използуван за пръв път през 1796 година за означаване на вещества от растителен произход, способни да трансформират пресни животински кожи във водонепропускаеми. Те са полимери, богати на полифенолни групи, с молекулна маса между 500 и 3000, притежаващи свойството да реагират с протеини и да образуват неразтворими или разтворими комплекси.
Естествените танини се класифицират в две групи - хидролизуеми и кондензирали танини. В групата на хидролизуемите танини се включват всички представители на танините, притежаващи свойството да се разграждат до компоненти, които ги изграждат - при киселинна, алкална или ензимна хидролиза. Те представляват естери, образувани от полиоли и галова киселина и/или техни производни. В зависимост от структурата на фенолните киселини, хидролизуемите танини се разделят на две основни подгрупи - галотанини и елаготанини. При хидролиза на галови танини в средата се отделя само една фенолна киселина - галова. Елаговите танини са полиестери, образувани от монозахари и хексахидроксидифенилова киселина, която е резултат от кондензация на две молекули галова киселина чрез въглерод-въглерод връзка. При хидролиза на елагови танини се освобождава само една фенолна киселина - елагова.
Кондензиралите танини представляват полимерни флавоноиди, изградени от флаван-3-оли (катехин) и флаван-З-4-диоли (процианидин). Най-често полимерите включват от 2 до 5 флавоноида, като връзките между структурните елементи са С4-С8 или С4-С6. Тези танини не са чувствителни на хидролиза, но могат да бъдат разградени в силно кисела среда и продуцират оцветени антоцианидини.