Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Page 404

Bulgariandrinks

По всяка вероятност, страницата която потърсихте е преместена.

Условия за ползване

Общи условия за използване на www.bulgarindrinks.com

Използването на сайта www.bulgariandrinks.com е обвързано с приемането на настоящите общи условия. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля не използвайте и не посещавайте този сайт.

Общи положения

1. “Общи условия за използване” постановяват взаимното споразумение между Вас и www.bulgariandrinks.com и се ръководят от законовите и правни разпоредби на Република България.

2. Посочените "Общи условия за ползване" могат да се актуализират на определен период от време от нас, без изрично уведомяване за това. Вие може да преглеждате всички изменения, допълнения и актуализации всеки път, когато посещавате тази страница.

Описание на сайта

1. www.bulgariandrinks.com е сайт имащ предимно информационно предназначение.

2. Всички елементи в тoзи сайт, в това число неговия дизайн и бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на www.bulgariandrinks.com

3. www.bulgariandrinks.com притежава авторските права върху всички материали в сайта, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител.

4. В сайта е налична специфична информация, касаеща напитки с алкохолно съдържание. Поради тази причина достъпът до ресурсите на www.bulgariandrinks.com е позволен единствено на лица над 18 годишна възраст. В случай, че нямате навършени 18 години, Вие ще бъде помолени да не използвате и да не посещавате сайта.

5. www.bulgariandrinks.com осигуряват на своите потребителите достъп до богат ресурс от информация, включително разнообразни комуникативни инструменти, форуми, услуги за търсене и персонализирано съдържание с помощта на своята техническа осигуреност. Вие също разбирате и се съгласявате с това, че услугите може да включват реклама под различна форма и, че тази реклама е необходима на www.bulgariandrinks.com за да осъществява своите услуги.

6. www.bulgariandrinks.com се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която www.bulgariandrinks.com не носи отговорност.

7. www.bulgariandrinks.com съдържа връзки към други сайтове, където сайтът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че www.bulgariandrinks.com одобрява предлаганите там продукти или услуги. Екипът на сайта не носи отговорност и не влияе върху съдържанието и поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

Права и задължения на потребителите

1. Съгласно Закон за електронния документ и електронния подпис, в случай че в качеството си на потребител изразите съгласие с настоящите Общи условия за използване, Вие извършвате електронно изявление, с което декларирате, че сте запознат и съгласен с тях и се задължавате да ги спазвате. Електронното изявление, записано по подходящ начин, представлява електронен документ.

2. Вие приемате, че сайтът съдържа информация, софтуер, графични и видео материали, които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост.

3. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, както и разпространението на материалите от този сайт под каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на www.bulgariandrinks.com. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Вие можете да принтирате или прехвърляте на локален носител части от този сайт единствено за ваша лична употреба, но не и с търговска цел.

5. Като потребител Вие носите отговорност за Вашите собствени действия, както и за последствията, които могат да възникнат от публикуването на материали, които качвате или предоставяте за ползване чрез Вашия акаунт.

6. Във връзка с използването на услугите на www.bulgariandrinks.com, независимо дали те са с безплатен или платен характер, Вие ще бъдете помолени да осъществите своя регистрация в сайта при което се съгласявате:

- да предоставяте точна, пълна и истинска информация за себе си, съобразно регистрационния формуляр.

- да поддържате и навреме да обновявате своите регистрационните данни, за да бъдат те точни, пълни и истински. Ако предоставите информация, която не е точна, пълна и истинска, екипът на сайта има правото да прекрати съществуването на Вашия акаунт и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на своите услуги.

7. Сайтът предоставя възможност използване на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заплащане на определена цена от Ваша страна, в качеството си на потребител. Начините и условията за използване на конкретна платена услуга са надлежно описани на съответно място. Ползването може да бъде еднократно или за определен срок. В случай на промяна на условията за използване на определена платена услуга, промяната не засяга правата на потребителите, които вече са я заплатили.

8. В случай на заплащане на определена платена услуга чрез изпращането на SMS с добавена стойност, с изпращането му се счита, че Вие сте сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждането на получения от Вас код. В случай, че не въведете кодът в определен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.

9. Вие се съгласявате се да не използвате сайта за следните цели:

а) зареждането, публикуването, изпращането по e-mail или всеки друг начин, по който се нарушават авторските или други права;

б) качването, изпращането чрез e-mail или по друг начин, предаването на всякакъв вид съдържание, което има обиден, клеветнически, вреден или заплашващ друг потребител, индивид или юридическо лице характер;


Прочети още...