Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Дружба - български винен сорт грозде

Дружба - български винен сорт гроздеСортът Дружба е създаден в Института по лозарство и винарство в Плевен. Сложен хибрид в родословието, на който участват сортове и хибриди от американските видове, от Витис винифера и от Витис амурензис.

Лист - средно голям до голям, 3-делен, слабо нарязан, слабо мъхнат от долната страна. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки, лировидни, отворени или затворени, с тесен елипсовиден отвор. Долните врязове липсват или са плитки във вид на цепнатина. Опашният вряз е отворен, сводест. Нерватурата е силно релефна, светлозелено оцветена.

Цвят - двуполов.

Грозд - малък до средно голям, цилиндрично-коничен, със силно развито крило, полусбит до рехав, със средно дълга виненочервена дръжка.

Зърно - средно едро, овално, жълто-зелено до кехлибареножълто, често със загар. Кожицата е тънка, здрава, покрита с дебел восъчен налеп. Месестата част има сочна консистенция, с хармоничен и с приятен мискетов вкус.

Дружба е ранозреещ сорт. Гроздето узрява през втората половина на август. Подходящо е за консумация в прясно състояние и за приготвяне на бели трапезни вина.