Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

17 факта за бутилираната вода

Бутилираната вода1. Натуралните води като част от културното наследство

В цяла Европа минералните води отдавна се използват за медицински и терапевтични цели. Термалните извори са наследство от древните гърци и римляни, които са строили бани на континента. Бутилирането на вода от природни извори започна още в 16 век като средство за удължаване на ползите от посещението на термални бани.

2. 97% натурални води в Европа

97% от всички бутилирани в Европа води са натурални минерални или изворни води, или още "води с декларирано място на произход".

3. Без химическа обработка

Натурални минерални и изворни води са от добре защитени подземни източници, не е необходимо и не е позволено да бъдат третирани или дезинфекцирани. Те са естествени водни басейни, от които може да се консумира в първоначалното им състояние.

4. Постоянно качество

Бутилираната вода е напълно проследима от източника, където тя се добива до бутилиращото предприятие, което я произвежда.
Всички бутилирани води трябва да отговарят на строги изисквания за безопасност на храните, както и специфични ЕС разпоредби, за да се гарантира, че водата е безопасна и здравословна за пиене.

5. Богат избор за потребителите

Бутилираните води са много различни една от друга. Всяка има свой уникален вкус и характер, специфично минерално съдържание, в зависимост от източника и геоложките специфики на околната среда, от която произхожда. Независимо от това дали са с ниско или високо съдържание на минерали, бутилираните води предлагат на потребителите широк диапазон на избор.

6. Хидратация по време на път

Водата е основен компонент на човешкото тяло и е жизнено необходима. Добрата хидратация помага на организма да функционира правилно. Препоръчителната дневна доза течности за човек на средна възраст е около 2 литра (включително течности от храната), за да се поддържа адекватна хидратация на организма. Бутилираната вода предлага удобството да се хидратирате, когато сте навън или пътувате, с нула калории, без захар или изкуствени съставки.

7. Бутилираната вода и питейната вода се допълват

Средният европейски консуматор изразходва 200 литра течаща вода на ден, от които само 1% се използва за пиене. Питейната вода и бутилираните води покриват различни нужди и изисквания.

8. 100% рециклируеми опаковки

Бутилираните води са най-често опаковани в пластмасови или стъклени бутилки, които са напълно рециклируеми материали. Капачките и етикетите също са 100% рециклируеми.

9. Пластмасови бутилки – за да е леко

От 1985 г., средното тегло на една пластмасова бутилка е намалено с 31%. Индустрията се развива и продължава да търси иновативни решения за опаковката, за да редуцира количеството използвана пластмаса и съответно да намали вредното въздействието върху околната среда.

10. Индустрия в подкрепа на рециклирането

Компаниите произвеждащи бутилирана вода имат водещо място в областта на рециклирането и са сред първите, които стартират национални схеми за зелената точка в сътрудничество с националните институции. В рамките на ЕС, нивото на използване на рециклиращи продукти непрекъснато нараства и през 2008 год. достига до 41%.

11. Повторна употреба

Рециклираният PET (R-PET) може да бъде преработен и използван за изделия като текстил (килими, пуловери), ленти или други приложения на прастмасите (тръби, флакони, съдове, градински мебели). Част от R-PET също така може да се използва в производството на нови PET бутилки.

12. За да пестите вода, пийте вода!

Бутилираната вода изисква използването на най-малко количество от този ресурс в сравнение с всички останали напитки. За нейното производство не са необходими допълнителни съставки и по тази причина се изисква много малко допълнително количество вода. Средно, за да произведат 1,5 литра бутилирана вода, са необходими допълнително по-малко от 2 литра вода. Не е удачно да се сравняват производството на минерална води и производството на плодови сокове например, тъй като това не са конкуриращи се продукти.

13. Само възобновяеми източници

Натуралните минерални и изворни води са възобновяеми източници на вода, които попълват естествено хидроложкия цикъл. Изворите са управлявани по устойчив и отговорен към бъдещите поколения начин с цел осигуряването на постоянни ресурси. В Европа индустрията използва по-малко от 0,02% от общите подземни води.

14. Защита на източника

Източниците на минерална и изворна вода са внимателно наблюдавани и управлявани по начин, който да ги предпази от замърсяване. Водосборните райони са силно защитени зони, които могат да обхванат няколко хиляди хектара. Те са устойчиво управлявани в партньорство с местните власти и общностите на земеделските производители, за да се гарантира предотвратяване на замърсяването.

15. Транспортната ефективност

За да се подобри ефективността и устойчивостта на индустрията е важно използването на алтернативни и по-малко замърсяващи видове транспорт като железопътния, речните и морски товари. В допълнение, секторът окрупнява доставките и използва превозни средства с нисък разход на гориво.

16. Спешно водоснабдяване

Компаниите, произвеждащи бутилирана вода откликват винаги с дарения при природни бедствия и извънредни ситуации, когато общинските доставки са недостъпни или опасни за пиене /поради наводнения, суша или земетресение/.

17. Глобалните усилия за опазване

Много компании за бутилирана вода се ангажират с проекти за насърчаване на информираността и повишаване на осведомеността относно значението на опазването на водните ресурси. Международни усилия включват още теми като опазването на биологичното разнообразие, както и разработването на проекти, насочени към достъпа до чиста питейна вода, здравословния начин на живот и хигиена.

Информацията е подготвена по материали на Европейската федерация на бутилираните води - EFBW

Източник: АПБНБ