Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Технологични основи при производство на червени вина - Стареене и съхранение на виното

Индекс на статията

Стареене на виното

Стареенето е един от продължителните етапи в живота на виното, протичащ в контакт с дъбова дървесина. За да протече нормално този период виното, предназначено за стареене, трябва да отговаря на определени изисквания. Тези изисквания започват още на етап грозде и винификация:

  • виното да се произвежда от здраво грозде
  • гроздето да е в технологична зрелост и да е натрупало достатъчно захари, а киселините да са в оптимални граници
  • количеството на фенолните съединения
  • вината, предназначени за стареене задължително да са с протекла ЯМКФ
  • пълна стабилност на виното спрямо химични помътнявания и максимална колоидна стабилност.

Съхранение

От особено значение за качеството на старялото вино е да му се даде време за съхранение след прекратяване на контакта с дъбовата дървесина. През това време продължават да протичат реакции на свързване на екстрахираните компоненти от дъбовата дървесина с виното. При това ароматно-вкусовите характеристики на виното се подобряват и то придобива свой индивидуален облик и характер.

Регистрирайте се и научете много повече по темата! Направете своята регистрация ТУК