Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Прима Димов ООД

Прима Димов ООД

Дружеството произвежда пробовземни сонди (пробовземачи) за зърно - алуминиеви стандартно отварящи се и поетапно отварящи се. Размери на сондите: 1.5м. брой на отворите - 6 / 2м. брой на отворите - 8

Термосонди за купове зърно-електронни 2 точки на замерване - 1м. / 2м.

Фирмата се занимава и с търговия с лабораторна и аналитична апаратура, лабораторна стъклария, химикали,реактиви и консумативи.

За контакти:

9300 гр. Добрич ул. "Славянска" 12 (сграда Изотсервиз)

Телефон: +359/58 601 235

Факс: +359/58 605 592
GSM: +359/887 529 581