Последни новини и събития

Доброволното етикетиране на бирите в ЕС …

Прозрачност и отговорност към потребителите са в основата на кодексите за поведение на пивоварния бранш Пивоварите на Европа отчетоха отново своя напредък за доброволното етикетиране на пивото с данни за съставките и енергийната му стойност по време на традиционната есенна среща на сектора в Брюксел. Според организацията информираните  граждани, които  взимат...

21-10-2021

Read more

Прима Димов ООД

Прима Димов ООД

Дружеството произвежда пробовземни сонди (пробовземачи) за зърно - алуминиеви стандартно отварящи се и поетапно отварящи се. Размери на сондите: 1.5м. брой на отворите - 6 / 2м. брой на отворите - 8

Термосонди за купове зърно-електронни 2 точки на замерване - 1м. / 2м.

Фирмата се занимава и с търговия с лабораторна и аналитична апаратура, лабораторна стъклария, химикали,реактиви и консумативи.

За контакти:

9300 гр. Добрич ул. "Славянска" 12 (сграда Изотсервиз)

Телефон: +359/58 601 235

Факс: +359/58 605 592
GSM: +359/887 529 581