Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

57 милиона лева инвестиции и лек спад в продажбите през 2013 г. отчетоха българските пивовари

СПБНа годишното си отчетно събрание Съюзът на пивоварите в България (СПБ) представи резултатите за развитието на бранша през 2013 г. , одобри основните приоритети в дейността си за 2014 г. и избра Управителен съвет (УС) с нов 5 годишен мандат. В неговия състав влизат представители на всички пивоварни компании, членове на СПБ. За председател на сдружението беше избран Владимир Иванов, който има 15 години опит като член на УС и 9 години като негов председател. Доскорошният главен секретар на Съюза на пивоварите, Ивана Радомирова, беше избрана за изпълнителен директор на организацията. 

За 2013 г. членовете на СПБ реализираха инвестиции в дълготрайни материални активи на обща стойност 56 700 000 лв., които осигуриха на сектора оптимизация и разширяване на мощностите и технологиите за производството на пиво и малц. Извършени бяха реконструкции, модернизации и автоматизация на цехове, изграждане на нови производствени корпуси, монтиране на нови бутилиращи и пакетиращи линии, откриване на складови и логистични бази, реновиране на административни сгради.

Освен тези капиталови вложения, конкурентоспособността на сектора изисква и разширяване на портфолиото на българските пивовари, към което през 2013 бяха добавени над 11 нови разфасовки и 3 нови асортимента на традиционни марки бира.  Запази се и подходът за иновативни инвестиции в бутилки, кенове, етикети, като на пазара бяха позиционирани 16 опаковки пиво в нов дизайн.

Въпреки тези безспорно добри тенденции в развитието на бранша, Съюзът на пивоварите отчете, че през 2013 очакванията за устойчив ръст на бирения пазар у нас г. не се осъществиха. Започналият от началото на кризата спад в приходите от продажби на пиво се запазва и през 2013 г. Според публикувани от Ърнст енд Янг данни за българския бирен пазар, намалението на приходите от продажби на бира за последните 5 години възлиза на 11 %.

Членуващите в СПБ пивоварни предприятия ”Болярка ВТ” АД, „Бритос” ЕООД,“Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг България” АД, “Ломско пиво” АД, общо заемат около 95% от бирения пазар в страната. През 2013 г. те са реализирали 5 116 000 hl пиво, което е с 1% по-малко от продажбите през 2012 г. Отново с най-голям дял е консумацията в РЕТ бутилки- 60,5%. Делът на стъклените бутилки е 25,5%, кенове –8,5%, кегове – 5,5%.

“Отчитаният за поредна година спад на консумацията на бира в стъклени бутилки и наливно пиво потвърждава изводите, че продажбите на т.нар. „студен” пазар (през търговските обекти на ХоРеКа) продължават да падат, за сметка на продажбите за консумация вкъщи през магазинната мрежа (т.нар. „топъл” пазар). Тази тенденция може да бъде определена като трайна за българския пазар и е отражение на покупателните възможности и нагласи на консуматорите у нас. Нещо повече – ежегодната стагнация в реализацията на бира на студения пазар има индиректен ефект и върху добавената стойност, генерирана от производството и продажбите на пиво, което се отразява върху приходите към държавния бюджет и свързаните сектори.”, коментира Ивана Радомирова, изп. директор на СПБ.

По време на годишното отчетно събрание на СПБ бяха приети и плановете за развитие през 2014 г на програмите за корпоративна социална отговорност на организацията. Всички членове на Управителния съвет и Общото събрание потвърдиха, че ще продължат активно да участват в общоевропейските и национални инициативи в подкрепа на устойчивия икономически и социален принос на индустрията. Амбицията е Съюзът на пивоварите да запази лидерските си позиции във формирането и прилагането на добри практики, воден от приоритетите, приети в края на 2013 г. със „Становище на Европейския икономически и социален комитет за стимулиране на потенциала за растеж на европейската пивоварна промишленост”.

Допълнителна информация за Съюза на пивоварите:

Съюзът на пивоварите обединява всички индустриални производителите на бира, малц и хмел в страната, научни организации и фирми, доставчици на суровини и материали.
От самото си основаване през 1991 г. мисията на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна индустрия, да издига професионалния статут на работещите в сектора, да популяризира устойчивия интегритет в пивопроизводството и високото качество на категорията, да промотира традициите, ритуалите и умерената консумация на пиво като част от съвременната бирена култура и модерен стил на живот.

За  повече информация:

www.pivovari.com
Секретариат на Съюза на пивоварите
телефони за контакт: 02/ 9894024 и 0888 707 469