Успокояване на пивото

Успокояването на пивото е една задължителна операция протичаща непосредствено след неговата филтрация. Тъй като пивото е естествено газирана алкохолна напитка, то въглеродния диоксид в него се намира основно в две форми – свързан и свободен. Между тези две форми се установява равновесие, а когато пивото бъде подложено на различни външни въздействия, това равновесие се нарушава. Ето защо непосредствено след филтрацията пивото се подава за успокояване в апарати, подобни на ферментационните в конструктивно отношение. Там то прекарва време на покой от около 20 – 24 часа, през което време въпросното равновесие се възстановява. Едва след това време за успокояване пивото се подава за бутилиране.

Бутилиране на пивото

Това е естествената операция насочваща към края на производствения процес и конкретизираща разфасоването на пивото в различни по вид опаковки. Те могат да бъдат най-разнообразни по своя характер – стъклени бутилки, пластмасови бутилки от полиетилентерафталат – PET, метални кутии – КЕН или метални бурета за наливно пиво – КЕГ. Всяка една от тези опаковки може да има своите различия спрямо материал, обем и специфични характеристики. Това налага и прилагането на различни способи на разливане на пивото. Във връзка с това съществуват и съответни линии за разфасоване. Общия принцип е че винаги напитката се пълни при противоналягане. В модерното пивопроизводство у нас, всички процеси са автоматизирани. Пастьоризацията е една от основните обработки на пивото, която цели единствено повишаване на неговата трайност и стабилност. В зависимост от избраната опаковка и технологично решение, пастьоризацията може да се проведе преди или след разливане на пивото. Това може да окаже и пряко влияние върху ароматно-вкусовите качества на пивото.

Регистрирайте се и научете много повече по темата! Направете своята регистрация ТУК