Процесите измиване и изплакване на бутилките, пълнене на напитката и затваряне на бутилките могат да се осъществяват в стерилна среда, което се гарантира от изолирана и стерилна камера. Достъпът на въздух в нея от околната среда е практически невъзможен, защото в камерата се подава филтриран и стерилен въздух през отвори с малко надналягане. По този начин стерилния въздух измества нечистия през отвори, намиращи се близо до пода. Веднъж изместен, непречистеният атмосферен въздух не може да постъпи в камерата.

Заключителни процеси

Поставяне на етикети на бутилките

Етикетите при РЕТ – бутилките се различават от тези за стъклените, тъй като те обгръщат цялата бутилка, т.е. при РЕТ – бутилките има само основен етикет, на който се съдържа информация за напитката.

Стековане

Този начин на опаковане намира все по-широко приложение, тъй като материала, с който се извършва процеса, е много лек, здрав и удобен за експлоатация. Бутилките се подреждат в един стек, който може да се оформи по два начина. Единият вариант е на дъното на стека да има тарелка, при което фолиото може да бъде с по-малка здравина, но достатъчна, за да не се къса лесно. Другият вариант е ако няма тарелка, но фолиото трябва да бъде по-здраво, за да издържи масата на бутилките. Самото стековане се осъществява с помощта на термосвиваемо фолио, т.е. при загряване фолиото се свива и приема формата на бутилките. Фолиото може да бъде и цветно.

Палетизиране на стековете

Бутилките, оформени в стекове, се нареждат върху палет. По този начин се дава възможност за по-лесно и удобно транспортиране на бутилките.

Фолиране - обвиване на палета със стреч-фолио

За да се гарантира целостта и здравината на оформения палет, той се обвива със стреч-фолио. Това позволява палетите да бъдат нареждани на повече от един ред без да се нарушава целостта им.