Заключителни процеси

Чрез заключителните процеси се извършва проконтролиране качеството на напитката, окончателно се оформя готовия продукт и се подрежда в каси, стекове, кашони, палети. С тези операции продукцията се подготвя и се създават условия за по-удобно провеждане на вътрешнозаводския транспорт и доставката в търговската мрежа.

Контрол на качеството

Следи се за ниво на напълване, бистрота, наличие на механични примеси, качество на затваряне и дръги. Всички бутилки, при които има отклонения по тези показатели, се отделят от линията и се подават за съответна обработка. В съвременните линии процесите са автоматизирани.

Етикетиране

Задължително се поставят етикети на цялата продукция. Те придават завършен вид на продукта и го оформят като търговска стока. Необходимата нормативна информация може да се нанася и върху литографирани капачки. Етикетите могат да бъдат залепени с подходящо лепило или да бъдат самозалепващи се.

Поставяне на бутилките в каси или стекове

Тази технологична операция може да се проведе ръчно, механизирано или автоматично. В съвременните технологични линии бутилките се подреждат в каси със специални машини – крейтери. Те са с обратни работни и празни ходове за захващащите глави, които поемат необходимия брой бутилки за една каса и ги поставят в нея.
При оформянето на стековете необходимият брой бутилки за един стек се поставят върху картонена подложка и се придвижват с нея. С помощни палци последната се нагъва и формира дъното на стека. За да се гарантира компактността и стабилността на получения комплект бутилки те се обвиват в с термо-свиваемо фолио и се подават в тунел с висока температура където фолиото се свива и плътно обхваща опаковката.

Палетизиране

Касите или стековете се подреждат на палети. Това създава възможност за пълно механизиране на всички товаро-разтоварни процеси. Тази операция също може да се извършва ръчно, механизирано или автоматично.
Автоматичните палетизатори осъществяват следните операции: поемат касите (стекове) с пълни бутилки, подреждат ги върху палета вертикално и хоризонтално, подават готовия палет за експедиция и поемат празен палет за зареждане.
За по-голяма стабилност палетите със стекове се увиват със самозалепващо фолио. Това може да бъде извършено ръчно или машинно.

Експедиция

Регистрирайте се и научете много повече по темата! Направете своята регистрация ТУК