Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Пресконференция на Съюз на пивоварите в България

Днес, 31 януари 2012 г., Съюзът на пивоварите в България (СПБ) представи развитието на пивоварния бранш през изминалата 2011 г. и дейността на сдружението. В организацията членуват производителите на бира: ”Болярка - ВТ” АД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг; България” АД, “Ломско пиво” АД, минипивоварните „При кмета” в София и „Вентура” - Варна.

Пресконференция на СПБПрез 2011 г. членуващите в съюза пивоварни компании са реализирали 4 840 000 хектолитра бира, което се доближава до количествата от 2006 година. Цифрите сочат, че пазарът все още не се е възстановил от последствията на икономическата криза. Продължава преориентирането на консуматорите към продажби на бира за вкъщи и пиво от по-ниския ценови сегмент.

Най-ясно тази тенденция се вижда при анализа на пазара по видове опаковки. Продължава да нараства делът на продажбите в РЕТ бутилки, който вече е 57%, за сметка на реализацията на бира в стъклени бутилки – 32%, където има 5% спад в сравнение с 2010 г. Продажбите в кенове са 5%, а в кегове – 6%. Според анализаторите пазарът е силно повлиян от поредното „свиване” на бюджетите на домакинствата и потребителските нагласи в следствие съобщенията за нова рецесия. Към това се добавя целогодишният спад в обема на студения пазар, причинен от затварянето на много обекти в сектора ХоРеКа, намалелите продажби в заведенията и в курортните центрове, масовото навлизане на евтини собствени марки на търговските вериги и пакетите „all inclusive”.

Въпреки стагнацията, пивоварите продължават с активната си инвестиционна политика.

Инвестиции

През 2011 г.членовете на СПБ са инвестирали над 50 милиона лева в ново оборудване, изграждане на логистични центрове и производствени помещения. През изминалата година на пазара са позиционирани 9 нови асортимента и марки бира.

Водени от отговорностите си към консуматорите, че опаковките са изключително важни за запазване качеството, вкуса, аромата и характеристиките на пивото всички компании са традиционно активни в ежегодното обновяване на опаковките. И през 2011 г. портфолиото на всички членове на СПБ е разширено с нов дизайн на бутилки, кенове, етикети и капачки.
Запазването и развитието на човешките ресурси е  приоритет на работодателите от пивоварната индустрия. Работната заетост в бранша продължава да е стабилна. По данни на НОИ през 2011 г. в производството на пиво и малц са ангажирани 2 900 човека.

Пресконференция на СПБСъюзът на пивоварите в България продължава да развива устойчивия диалог между работодатели и синдикати. През 2011 г. е приет нов Браншов колективен трудов договор. Със заповед на министъра на труда и социалната политика действието на колективния договор за втори път е разпростряно върху всички предприятия от сектора. Така производителите на бира, първи в страната, утвърждават тази добра социална практика.

По време на пресконференцията Съюзът на пивоварите отчете резултатите от развитието на образователната кампания Родители, разговаряйте с детето си за алкохола, която вече трета година реализира съвместно с Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите, София. През 2011 г. партньор на проекта беше и НПО „Солидарност”, която с подкрепата на СПБ поддържаше консултативната линия Да поговорим трезво за алкохол.

Съюзът на пивоварите обяви, че през 2012 г. продължава активно да надгражда образователната кампания за родителите с разнообразни инициативи и комуникации. В израз на отговорностите си за формиране на нова култура на умерена консумация, българските пивовари са силно мотивирани заедно с Пивоварите на Европа да участват отново в платформата Форум за алкохол и здраве под егидата на ЕК.

Съюзът на пивоварите в България е представителната организация на производителите на бира, малц и хмел в страната и техните доставчици на суровини и материали. За председател на Управителния съвет на сдружението през 2012 е избран Александър Грънчаров.

За допълнителна информация :
www.pivovari.com

Ивана Радомирова
Главен секретар на СПБ
телефони: 02/ 9894024
0888 707 469