Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

ИАЛВ взе участие в Световен конгрес по лозарство и винарство

ИАЛВД-р Димитър Гайдарски, главен директор на главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор” към Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), представи българския лозаро-винарски сектор, като взе участие в XXXIV Световен конгрес по лозарство и винарство, който се проведе в периода 20 – 24 юни 2011 г. в Порто, Португалия. Конгреса бе под мотото „Изграждане на виното – наука и изкуство” . В рамките на специализираните секции на конгреса – "Лозарство”, “Енология”, “Икономика и право”, “Безопасност и здраве” и заседанията към тях, едновременно бяха разглеждани теми, отнасящи се до влиянието на лозята – като основа за нови вина, изграждане на устойчиви лозя, виното – като молекулярна конструкция, винарски технологии, анализи на виното и търговските регламенти, както и винарски измервания и показания.

В рамките на Световния конгрес се проведе и официалното редовно заседание на Генералната асамблея на Международната организация по лозата и виното (ОIV), на което бяха взети стратегически решения по бъдещото функциониране на организацията и на лозаро-винарския сектор в Европа и света. Държавите-членки на организацията приеха единодушно новите проекти на резолюции относно насоките за методологии при лозаро-винарско зониране на почвата и изменение на климата, молекулярни инструменти за определяне на млечнокисели бактерии в гроздето и виното, избистряне на вина и мъст, чрез използване на мая с протеинови екстракти, изменение на определението „полу-сухи” (Demi Sec) и др.

По време на форума бе проведена среща с ръководството на организацията във връзка с изчистване на някои детайли по отношение на създаването на Националния комитет на OIV в България. Тази инициатива беше стартирана през месец март т. г., като на официална среща между инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на ИАЛВ и г-н Федерико Кастелучи, генерален директор на OIV, бе взето единодушно решение да се създаде такъв комитет. В рамките на заседанията на OIV в Порто, г-н Кастелучи официално обяви, че към настоящия момент тече документална процедура от страна на OIV, след което ще бъде изпратена официална нота до България с цел създаването на Национален комитет на международната организация.

Източник: ИАЛВ