Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Наблюдава се намаление на количеството на произведеното вино с 16% спрямо 2009 г.

През миналата година се наблюдава намаление на количеството на произведеното вино с 16% спрямо 2009 г.

Намаляване на произведеното виноМинистерският съвет одобри Доклада за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор. Оперативният контрол по отношение на вината и продуктите от грозде и вино се извършва от Изпълнителната Агенция по лозата и виното (ИАЛВ), а контролът по отношение на спиртните напитки – от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съобщиха от правителствената пресслужба.

За 2010 г. служителите на ИАЛВ са извършили 1368 проверки, от които 873 на гроздопроизводители и 495 на винопроизводители. Извършени са 24 съвместни проверки с други контролни органи. Физико-химичен анализ е направен на 1536 взети проби и са издадени 63 удостоверения за контролни номера на качествени вина, произведени в определен район.

През 2010 г. ИАЛВ е издала общо 97 акта за засаждане винени лозя, 74 от които са за презасаждане и 23 – за засаждане на лозя с права от Националния резерв. Утвърдени са 76 индивидуални плана за преструктуриране и конверсия на винени лозя за обща площ от 1912,0887 ха. Издадени са 16 удостоверения за кандидатстване по схема „Изкореняване на винени лозя” за обща площ от 135,7438 ха. ИАЛВ е съставила 12 задължителни предписания и 37 наказателни постановления. Общият размер на наложените санкции по наказателни постановления за 2010 г. е 167 хил. лв.

През 2010 г. служители на МИЕТ са проверили 19 обекта за заявени промени в обстоятелствата на регистрирани производители. Общият брой на извършените проверки е 33. Проверени са дневниците на 109 регистрирани производители и са съставени протоколи с констатации и препоръки. За нуждите на контрола са взети девет проби. Направени са промени в техническата документация на 59 фирми и са заверени общо 93 технически спецификации. За констатирани нарушения при производството на спирт, дестилат и спиртни напитки са съставени девет акта за административни нарушения, издадени са две наказателни постановления, а една фирма е заличена от регистъра.

Общо количество на произведените спирт, дестилати и спиртни напитки е 82 842 722 литра, количеството на внесените спирт, дестилати и спиртни напитки е 11 515 950 литра, а това на реализираните – 84 909 799 литра. Общото състояние на винените лозя през изминалата година се приема като не особено добро. Основната причина за това са променливите природо-климатични условия. Количеството на преработеното грозде през 2010 г. е 148 454 т, а количеството на произведените вина е 102 972 901 литра.

През 2010 г. се наблюдава намаление на количеството на произведеното вино с 16% спрямо 2009 г. Износът на българско вино за 2010 г. е в размер на 57 683 000 литра в сравнение с 53 791 298 през 2009 г. Най-голям дял в структурата на износа заема Русия, където експортът е увеличен с близо 10% - до 31 991 860 литра вино. От общия бюджет, определен за 2010 г. по „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор” в размер на 21 234 000 евро, са изплатени общо 14 318 486,17 евро (67,43% от предвидения).

Източник: Агенция Фокус