Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Безалкохолни напитки възвръщат позиции

Безалкохолни напиткиПрез първото тримесечие на 2011 год. се наблюдава спад в намаляващия темп на консумацията на безалкохолни напитки, започнал в началото на 2010 год. Общото потребление на напитки за първото тримесечие е намаляло с 5% при 7% за същия период на 2010 г. За тримесечието потреблението се равнява на 272 милиона литра.

“Безалкохолните напитки запазват лидерска позиция сред всички търговски марки напитки на българския пазар с близо 62% дял, който в последните години непрекъснато расте. Това е показателно за устойчивия интерес на българския потребител към консумацията на такъв тип напитки, които в последните години предлагат широк спектър от възможности за здравословен избор", анализира данните Милчо Бошев – председател на АПБНБ.

В отделните групи потреблението за тримесечието е следното:

  • При бутилираните води то е с 4% по-ниско или с 4 мил.литра под постижението през миналата година. Намаляло е потреблението в основните групи бутилирани води - при натуралните минерални води с 2%, при трапезните с 4%, а при газираните води с 5%. Единствено водите в галони от 19,5 л. бележат ръст от 2%.
  • По-ниски с 7% за тримесечието са продажбите на газирани напитки. Това означава, че българският потребител е консумирал 8 мил.литра по-малко от същия периода на 2010 г. Намалена консумация се отчита при всички категории газирани напитки.
  • При негазираните напитки - с ниско плодово съдържание, разтворими и разреждащи се, потреблението за първите три месеца е намаляло общо с 5%.
  • Най-засегнато от кризата остава потреблението на натурални плодови сокове и нектари. За първите трите месеца на годината то е с 11% по-ниско и се равнява на 2 мил.литра по-малко от предходната година.
  • Консумацията на напитки от групата “енергийни и спортни” е намаляла с 5%, докато спада за същия период на миналата година беше 15%.
  • Напитките от групата “Студен чай” са единствените, при които се отчита ръст от 6% в сравнение със същия период на 2010 г.

Най-силно отражение върху потреблението на безалкохолни напитки дава свития “студен” пазар. Това е секторът, в който през последните години бяха направени най-много инвестиции, както в производствената сфера, така и в развитието на пазара.

Оптимистичната прогноза, която може да се направи за края на 2011 годината е - потреблението на глава от населението да остане на нивото от предходната година или 212 литра.

Източник: АПБНБ