Последни новини и събития

Пловдив посрещна Националната бирена ака…

Инициативата на Съюза на пивоварите гостува в Пивоварница Каменица Журналисти и гости се събраха в града на тепетата, за да посетят откритата преди шест месеца „Пивоварница Каменица“. Събитието е част от инициативата Национална бирена академия на Съюза на пивоварите в България. Кампанията има за цел по прозрачен начин да запознае потребителите...

17-10-2019

Read more

Договори за винени лозя за 310 хил.евро

Изкореняване на лозяБългарските лозари успяха да усвоят 96,5 на сто от бюджета на схемата "Изкореняване на винени лозя", което е голям успех за страната ни, каза изпълнителният директор на фонд "Земеделие" Светослав Симеонов по време на подписването на договори с 14 бенефициенти. Общата стойност на подписаните договори е 310 638 евро. Съобщението е на пресслужбата на Министерството на земеделието и храните.

От 16 август 2010 г. българските лозари и винопроизводители кандидатстваха по нова схема на ЕС "Изкореняване на винени лозя" за винарската 2010 /2011 г., а бюджетът за страната ни бе в размер на 321 903 евро.

Схемата има за цел да подпомогне създаването на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор в България. По нея се отпускат премии за изкореняване на винени лозя, която се изплаща еднократно за одобрена площ на база среден добив /в хектолитри/ за съответното лозарско стопанство от предходните три години.

По схемата "Изкореняване на винени лозя" кандидатстваха собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство. Освен това за предходните три години земеделските стопани трябваше редовно да са декларирали в Изпълнителната агенция по лозата и виното количеството плододаване от лозовия масив.

Задължително условие по схемата е кандидатите да не са получавали подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя", както и да не са получавали помощ от Общността по линия, на която и да било друга обща организация на пазара през 5-те винарски години, предхождащи искането за изкореняване.

Право на финансова помощ по схемата имат само стопани, чиито масиви са засадени с винен сорт, включен в класификацията на винените сортове съгласно Наредбата за класифицирането им. Ползвателите на премията за изкореняване имат задължение в период от три години след изплащането й да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазват законоустановените изисквания за управление. Бенефициентите на финансова помощ по схема "Изкореняване на винени лозя" нямат право да засаждат винени лозя върху изкоренените площи до 31 декември 2015 година.

Източник: Economynews.bg