Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Международната организация по лозата и виното открива представителство в България

ВинотоВ централата на Международната организация по лозата и виното (OIV) в Париж, Франция се проведе среща между генералния директор на OIV Федерико Кастелучи, Йан Юбан - съветник по юридическите въпроси на OIV и упълномощеният от министъра на земеделието директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното инж. Красимир Коев, съобщиха от МЗХ. Те обсъдиха, възможностите за по-тясно сътрудничество, както и за откриване на представителство на OIV в България.

Ръководството на OIV предложи у нас да се създаде Национален комитет на Организацията с цел легитимиране на страната ни като лидер в района. Националният комитет ще бъде под егидата на OIV и Министерство на земеделието и храните. Той ще провежда политиката на ОIV на Балканския полуостров и сред страните от групата за Черноморско икономическо сътрудничество. Националният комитет ще привлича нови членове и ще повиши престижа на Република България, както на ниво OIV, така в световен мащаб. Това ще има и пряко отражение върху качеството и реализацията на българските вина.

Кастелучи изрази готовност при създаването на Националния комитет да посети България. Генералният директор на OIV предложи да се проведе Световен конгрес на лозата и виното и Генерална асамблея на OIV в страната ни.

Източник: Агенция Фокус