Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Умерената консумация на алкохол намалява риска от внезапна сърдечна смърт при жените

Магнезият в бирата предпазва от аритмия

БиратаУмерената консумация на алкохол минимизира риска от внезапна сърдечна смърт при жените. Това доказва научно изследване, популяризирано за пръв път от авторитетното списание Hearth Rhythm - официалното издание на кардиологичната общност в Бостън, САЩ.

Основното предизвикателство пред екипа, реализирал проучването в продължение на 30 години, е да установи пряката зависимост между консумацията на алкохол – бира, вино и спиртни напитки, и влиянието им върху риска от внезапна сърдечна смърт при жените. Резултатите се базират на проучвания, в които са участвали 85 067 жени на възраст между 30 и 55 години, които при започване на изследването не страдат от хронични заболявания.

Това е първото проучване, което продължава толкова дълго, за да се проследи връзката между синдрома на внезапната сърдечна смърт и начина на живот и хранене специално при жените. На всеки четири години от 1980 до 2010 г. е анализиран индивидуалният прием на алкохол от всяка от участничките в него.

Статистиката показва, че 50% от участвалите в изследването са консумирали до 15 грама алкохол на ден, на други 4% дневната доза алкохол варира между 30 грама и 49.9 грама, а 26% от участвалите в тестовете са въздържателки. По-малко от 1% от наблюдаваните жени са консумирали повече от 50 грама алкохол на ден.

В процеса на научното изследване сред участничките са отчетени 295 случая на внезапна сърдечна смърт и 987 случая с летален изход поради други форми на сърдечносъдови болести. Най-голям е броят на случаите на инфаркт на миокарда – 2195, при които обаче не се е стигнало до фатални последици.
Екипът на проучването стига до няколко ключови извода. Първият от тях е, че най-нисък е рискът от внезапна сърдечна смърт за тази категория от жените, които консумират между 5 грама и 14.9 грама алкохол на ден - равняващи се приблизително на бутилка бира от 330 мл. Друг научно-обоснован факт е, че степента на риска от внезапна сърдечна смърт е почти една и съща както за участничките в изследването от категорията с най-висока консумация на алкохол, така и за тези от групата на въздържателките.

Идентична е зависимостта между степента на риск от „нефатален инфаркт” и умерената консумация на алкохол. Той е почти един и същ както за жените, които са отказали алкохола, така и за тези, които са били пълни въздържатели.

Тези факти подкрепят твърденията и на редица други учени, че балансираната и разумна консумация на алкохол може да има превантивен ефект върху сърдечно съдовите заболявания. Проведени са множество изследвания, които сравняват ефекта от умерената консумация на бира, вино и спиртни напитки, за да се установи дали те притежават еднакви характеристики при намаляване риска от исхемична болест на сърцето. Най-вероятно предпазната роля се дължи на самия алкохол при малка и умерена консумация. В същото време обаче пивото има по-специална превантивна функция при ритъмни нарушения и поради още една съществена причина. Известно е, че бирата е богата на магнезий, който играе положителна роля в превенцията на камерни аритмии.

Тези научни доказатeлства са важен медицински факт в борбата със синдрома внезапна сърдечна смърт. Според изнесена в края на миналата година статистика от Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология, страната ни е на първо място по това заболяване в Европейския съюз.