Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Нова идея за етикетиране – индикиране на количеството вода в производствения процес

ВодатаСтремежът към коректно етикиране, което помага на потребителите да правят информиран избор при покупката на определен продукт, доведе до нова идея в международен контекст – етикетите да съдържат информация за количеството вода, използвано за производството на съответния продукт.

Инициативата е оглавена от д-р Брент Клотие, член на Новозеландския институт за изследване на растителността и храните. В края на 2010, пред Австралийското аграрно общество, той подчерта необходимостта от такава система.

Експертите посочват две основни причини за нуждата от такъв тип етикиране. Потребителите все повече се вълуват от еко-теми и от преексплоатацията на водните ресурси. Също така, последни изследвания показват шокиращи резултати относно количеството вода използвано за производството на продукти всеки ден. Резултатите сочат, че:

  • Приблизително 150 000 литра са нужни за направата на един автомобил, 7600 литра са необходими само за гумите;
  • За един чифт дънки са нужни около 7000 литра вода;
  • Едно кафе, включително хартията и пластмасата за чашата, се нуждае от 200 литра;
  • За да стигне 1 литър мляко до потребителя са необходими около 1000 литра вода.

Въпреки че идеята все още няма правителствена подкрепа, частният сектор вече проявява интерес – корпорации като Кока кола и Уолмарт, обръщат все повече внимание на водното си потребление.

Организацията Waterfootprint.org създава и координира множество инициативи с цел информиране и обмен на опит между компаниите в бранша.

Източник: АПБНБ