Основни суровини и материали

Малц

МалцПроизводството на пиво е невъзможно без неговата основна и може би най-характерна суровина – малца. Благодарение на специфичните си свойства и в комбинация с останалите пивоварни суровини, той създава възможност за получаването на най-различни по своя характер пива.

Получаване на малц е един дълъг и сложен процес, който в последните години е силно развит и модернизиран.

Сложността на производствения цикъл произлиза от протичането на различни биологични и биохимични процеси, които вплитайки се един в друг спомагат за превръщането на изходната зърнена суровина в един коренно различен продукт.

Самият малц представлява покълнала при изкуствени условия и впоследствие изсушена зърнена суровина – ечемик, пшеница и други, като световното производство е съсредоточено главно върху ечемичния малц. От своя страна малцовете могат да бъдат разделени на няколко вида, но разликите между тях произлизат от предназначението, целта на употреба и разбира се от технологията на производство.

Всеки един от тези малцове се характеризира с определени качествени показатели, които го правят подходящ за получаването на един или друг тип бира.

Благодарение на богатството от различни типове малц става възможна и тяхната комбинация, която от своя страна допринася за оформянето на вкусовите и ароматични особености на всеки отделен асортимент пиво. Това особено силно се подчертава при пива различни от светлите, където цвета аромата и тялото на напитката се формират именно чрез комбинирането на няколко вида малц.

Описание на различните технологични процеси свързани с производството на малц може да откриете в раздел Технология на малца, както и да се запознаете с Качествените показатели на ечемичен малц.

Различни видове малц за производство на пиво може да откриете в този Магазин