Понякога при производството на пиво е възможно използването и на немалцувани зърнени суровини или т.нар. сурогати. Обикновено това се прави с цел подобряване на качествения състав на пивната мъст или просто за снижаване себестойността на бирата.
Зърнените суровини които се употребяват с тази цел са: ечемик, пшеница, ориз, царевица (царевичен грис), а в някои страни и сорго.

Пшеница

ПшеницаПо своя строеж пшеницата се доближава до ечемика, но основно се различават по това че при пшеницата липсват люспите, които играят важна роля при филтрацията на малцовата каша. Самото пшенично зърно е покрито само с плодова и семенна обвивка, които са плътно сраснали помежду си. Пшеницата е богата на скорбяла и белтъчни вещества, като за производството на пиво е по-подходяща пшеницата с по-ниско белтъчно съдържание. Пшеничния малц е застъпен при производството на някои специфични пшенични пива.

Царевица

ЦаревицаХимичния състав на царевицата се различава в известна степен от този на ечемика и пшеницата. Основното различие идва във високото съдържание на мазнини в царевицата, дължащо се на големия зародиш, съдържащ 25 - 45% мазнини. Именно високото съдържание на мазнини силно понижава технологичните качества на царевицата. Това налага предварителното отстраняване на царевичния зародиш. В пивоварните царевицата се използва предимно под формата на царевичен грис с различна едрина на частиците, т.е. смляна царевица с отстранен зародиш.

Ориз

ОризИзползването на ориз при производството на бира е подчертано преди всичко в азиатските страни, но разбира се употребата му в Европа също е позната практика, и то за някои висококачествени пива. Характерно за ориза е високото му съдържание на скорбяла и ниското съдържание на белтъчини и мазнини. Благодарение на това, при майшуване се получава голямо количество екстракт с подходящ и балансиран състав, което превръща ориза в ценна съставка при производството на пиво.