Основни суровини и материали

Хмел

ХмелХмелът е една от основните суровини, използвани при производството на пиво. Неговото приложение датира много по-късно от появата на пивоварството, но все пак днешното съвременно схващане за пивото се свързва именно с хмела. Той придава онази специфична приятна горчивина и аромат, спомага за стабилността на напитката и за формирането на пяната.

От ботаническа гледна точка самият хмел е многогодишно растение, от семейство Конопени. На преработка подлежат единствено съцветията на хмела, по-известни като хмелови шишарки.

В света съществува изключително разнообразие от сортове, като най-общо те се разделят на горчиви и ароматични. За производителите на хмел, съответно и за пивоварите е изключително важно съдържанието на алфа-горчиви киселини. Това е един от основните качествени показатели за хмела.

Хмелът се отглежда в специално оформени хмелови плантации, където стриктно се прилагат всички агро мероприятия спрямо почвата и културата. Тъй като растението достига много голяма дължина, е наложително и прилагането на специални подпорни конструкции. В практиката са се наложили два основни типа подпорна конструкция – ниска и висока.

Самата беритба на хмела може да се извърши ръчно или механизирано. При механизираното бране се използват специални комбайни, като те могат да бъдат приложени единствено при ниската подпорна конструкция.

В миналото, охмеляването на пивната мъст при нейното варене се е извършвало с т.нар. натурален хмел, под формата на цели хмелови шишарки. Доказано е обаче, че този широко разпространен начин за внасяне на хмела в пивната мъст е свързан с големи загуби на горчиви и други вещества поради слабата им разтворимост.

При съвременното развитието на пивоварната промишленост, което се характеризира със силно изразена тенденция за повишаване на икономическите показатели, проблемът за по-пълното оползотворяване на хмела е обект на различни проучвания. В следствие на това са разработени технологии за преработка на хмела в различни продукти – хмелови гранулати и екстракти.

И в двата случая целта е да се повиши концентрацията на горчивите и другите ценни вещества на хмела.

Хмел за домашно производство на пиво може да откриете в този Магазин