Български сорт гроздеОгромното разнообразие от сортове грозде предполага и богатството от различни типове вина, които могат да бъдат произведени от тях. Десетките разновидности на лозите са резултат от дълги години упорита работа, като не малка част от тях са продукт на най-добрата световна селекция на виненото грозде. Всеки един сорт, независимо дали произхожда от България или останалата част на света се характеризира със свои специфични агрономични и технологични показатели. Това от своя страна определя дали гроздето притежава потенциал за развитие в конкретен почвено-климатичен район и дали има подходящ технологичен запас отредица групи вещества, нужни за получаване на желания тип бели, розови или червени вина. Известно е, че лозята са трайни насаждения, осигуряващи добив в продължение на над 30 години, като съответно изискват и много инвестиции. Поради тази причина е необходим и правилния подбор на най-подходящите земеделски площи, осигуряване на висококачествен посадъчен материал, качествено засаждане и грижи за младите лозови растения. Правилният избор на сортовете грозде лежи в основата на широк кръг от дейности обуславящи проектирането на лозовите масиви, винарските изби, както и технологичните процеси водещи до получаването на желаните висококачествени вина.

Български винени сортове грозде

 

Букет

Мискет врачански

Тамянка

Гъмза

Мискет кайлъшки

Шевка

Димят

Мискет червен

Широка мелнишка лоза

Дружба

Памид

 

Мавруд

Рубин

 

 

 

 

 

 

 

 

Чужди винени сортове грозде

Алиготе

Педро Хименес

Требиано

Барбера

Пино Гри

Фетяска

Вионие

Пино Ноар

Фурминт

Гренаж

Ризлинг

Харшлавелю

Зинфандел

Ркацители

Шардоне

Каберне Совиньон

Санджовезе

Шенин Блан

Каберне Фран

Семийон

Юни Блан

Малбек

Силвание

 

Мерло

Сира

 

Мускадел

Совиньон Блан

 

Мускат дребнозърнест

Султана

 

Мускат Отонел

Темпранийло

 

Паломино

Траминер