15. Какво трябва да знаем за минералния състав на натуралната минерална вода и на питейната вода?

Съдържанието на минерали варира в зависимост от геоложка среда, която го формира. Различните натурални минерални води имат стабилен минерален състав като се регламентира най-високото ниво на концентрация на елементите. Подробна информация за минерално съдържание на водата се посочва на етикета за осигуряване на информиран избор на потребителите. Трябва да се има предвид, че някои минерали могат да бъдат на много ниско (мг / л) или много високо (гр / л) ниво и консумацията на една определена вода допринася за дневния прием на определени минерални елементи като калций, магнезий, бикарбонати, флуор за сметка на други елементи.
По отношение на питейната вода няма изисквания за минерален състав. При различните доставчици могат да се наблюдават различни показатели в зависимост от източниците.

16. Имат ли бутилираните води специфични предимства за здравето?

В исторически аспект натуралните води в Европа са били консумирани и използвани в термални бани поради техните специфичните свойства по отношение на здравето и тялото. Водата е най-важният източник на хидратация и е от съществено значение за правилното функциониране на организма ни. Бутилираната вода предоставя удобен и здравословен начин за хидратиране през целия ден и помага да се осъществи препоръчителния прием на 1,5-2 л. вода на ден. Натуралните минерални води са най-естественият начин за хидратация и извличане на различни ползи за здравето в съответствие със състава на базата на фармакологични, физиологични и клинични изследвания. Уникалният минерален състав, може да отговори на специфични здравни нужди. В зависимост от вкуса или диетичните си изисквания, потребителите могат да избират вода със съдържание на калций, магнезий, бикарбонат, флуорид или вода, която е с ниско съдържание на натрий например.

17. Бутилираните води не са ли едни и същи?

Въпреки, че на пръв поглед изглеждат еднакви, бутилираните води са много разнообразни и всяка една е уникална със своя подземен произход и вкусова композиция. Това се дължи на специфичния минерален състав, който води до точно определено качество, характер и вкус.

18. Какъв вид информация е на разположение на потребителите?

Всички натурални минерални и изворни води трябва да бъдат етикетирани със задължителната информация, която включва името, произхода и източника на водата. В допълнение, етикетите за минералните води трябва да включват минералния състав на водата. Съдържанието на въглероден диоксид също трябва да бъде вписано като съществуващо или добавено.

19. Защо да плащаме повече за бутилирана вода, когато питейната вода е толкова евтина?

Върху цената на бутилираната вода се отразява многобройните инвестиции в опазването на ресурсите, благодарение на които се гарантират безопасността и стандартите за качество, отстраняването на нестабилните елементи, плащане на данъци и мита, създаването на досие за разпознаване, както и за осигуряване на безопасни, удобни и трайни опаковки.
Ниската цена на питейната вода е отражение на факта, че тя се използва в сравнително големи количества и е с множество цели, различни от тези за пиене.

20. Необходимо ли е да консумираме бутилирана вода, когато питейната е достъпна и на разположение?

Бутилираната вода е здравословна напитка, която има предимствата да бъде, преносима, да осигурява хидратация през целия ден и на всяко място. Потребителите могат да направят информиран избор основан на удобство, вкус и ползи за здравето.

21. Защо бутилирана вода се счита за стратегически ресурс?

Бутилираната вода осигурява жизненоважни доставки на питейна вода в случай на авария или природно бедствие (наводнения, тежка суша, замърсяване на източници или на общински пречиствателни станции). Компаниите доставчици на вода са длъжни да осигурят безопасна питейна вода по всяко време, а при кризисни ситуации да осигурят временни алтернативи, каквито са бутилираните води.

Източник: АПБНБ