Уважаеми Дами и Господа,

Фирма “ВИНИ - ЕкоТех” ООД е директен вносител на лабораторни уреди, апарати и консумативи. Основният предмет на дейност на фирмата е свързан с доставката както на основно, така и на специализирано оборудване за изпитвателните лаборатории към фирмите за преработка на суровини и производство на изделия от хранително-вкусовата промишленост, пивоварната и спиртната промишлености.

При нас Вие може да намерите такива основни уреди като – аналитични, технически и влагомерни електронни везни, рН-метри, кондуктометри, оксиметри, термометри, инкубатори, стерилизатори, муфелни пещи, дестилатори, спектрофотометри, водни и пясъчни бани, центрофуги, бюрети и много други.

Контактите ни с водещи производители на оборудване за микробиологични лаборатории - ламинарни боксове и химични камини, броячи на колонии, инкубатори за аеробни и анаеробни микробиални култури, бактерицидни лампи, автоматични микропипети, клатачни машини и инкубационни шейкъри и много други са гаранция за високото качество и надежност на уредите, които предлагаме.

През последните години участвахме в редица проекти за оборудване на лаборатории за контрол на качеството на хранителни продукти. Ние сме директен вносител на уреди за определяне на количеството на белтъци (по метода на Келдал), на съдържанието на мазнини (по метода на Сокслет), на титратори, майш апарати за пивоварната промишленост, уреди за определяне цвят на пивото по ЕВС, както и на много други устройства.

По-подробна информация може да намерите на нашия сайт.

Ако се нуждаете от подробна техническа и проспектна информация за интересуващи Ви лабораторни апарати, уреди, стъклария, химикали или други консумативи ние сме на Ваше разположение.

За контакти:

Официална страница на ВИНИ - ЕкоТех ООД: www.viniecotech.com