EBC - Европейска пивоварна конвенцияПрез май 1995 г. в Брюксел, Белгия, на ХХV конгрес на Европейската пивоварна конвенция – Еuropean Brewery Convention (ЕВС), Съюзът на пивоварите в Република България е приет за редовен член на организацията. Включването на сдружението в европейското пивоварно семейство е най-високата оценка и заслужено признание за постиженията и възможностите на националната пивоварна промишленост.
От този момент българското пиво е официално прието в европейската листа на индустрията, а българските пивоварите заемат достойно място в европейската пивоварна общност. В управителния орган на конвенцията – Съвет на ЕВС (Council of EBC), влизат представители на съюза и вече 11 години активно работят за общата кауза на научната пивоварна гилдия на Европа. В работните групи и научни комитети участват български учени и специалисти, което допринася за научния обмен на най-новите постижения в областта на пивопроизводството.
Налице е динамично, проевропейско развитие на бранша, определящо нов облик на производственото и пазарно поведение, високо международно признание и авторитет. Това съвсем основателно привлича вниманието и заангажира участието на водещите европейски пивоварни компании в процеса на преструктуриране и приватизация на българската пивоварна промишленост.

Приватизация на предприятията от пивоварния бранш

Средата на 90-те години на ХХ в. са особено важни за развитието на пивоварния сектор в страната, тъй като започват същинските процеси на приватизация и тотално преструктуриране на бранша. Днешният прочит на събитията от този период доказва, че приватизацията на предприятията от пивоварната промишленост е процес, определящ бъдещия просперитет на индустрията. В този повратен (дори според някои съвременници и участници съдбовен) за пивопроизводството период от икономическата история на страната Съюзът на пивоварите разработва и осъществява много ясна и точна политика на безрезервна подкрепа на процеса.
На 17.ІІІ.1994 г. на разширено заседание на Управителния съвет на съюза с управителите на всички пивоварни заводи се изработва и подписва от всички присъстващи общо становище на Съюза на пивоварите по приватизацията на предприятията от пивоварната промишленост. Същото е връчено на съответните държавни институции, официално е публикувано в централния печат, за да стане известна категоричната позиция на пивоварите пред цялата общественост. Документът съдържа визията на пивопроизводителите за приоритетите и непосредственото им участие в практическо реализиране на процеса във фирмите, които управляват. Становището съдържа следните основни акценти:

  • Безрезервна подкрепа на процеса на приватизация като единствен и най-успешен път за по-нататъшното развитие на бранша.

  • Преструктуриране на българската пивоварна промишленост не като самоцел, а като ясно осъзната и приета с отговорност реализация на определена политика.

  • Искане за едновременен и равен старт в процеса на раздържавяване на всички пивоварни заводи.

Тази ясна позиция на пивоварите стимулира раздържавяването на фирмите от бранша. През април с.г. е проведена среща на УС с изпълнителния директор на Агенцията по приватизация – Александър Божков, на която официално се представя становището за преструктуриране на пивоварния сектор.
Правителството и Агенцията по приватизацията в определена степен се съобразяват с мнението на специалистите от бранша и обявяват 1994-та за начална година на приватизацията на всички пивоварни фирми.
В продължение на година и половина (втората половина на 1994 г. и 1995 г.) са приватизирани 4 държавни пивоварни фирми: “Загорка”, “Каменица”, “Астика” и “Бургаско пиво”. Други 5 са обявени в процедура – “Варненско пиво”, “Леденика”, “Пиринско пиво”, “Тракийско пиво” и “Пивоимпексинженеринг”. Година преди това в пивоварните заводи “Загорка” – Стара Загора, и “Леденика”– Мездра, е извършена генерална реконструкция, модернизация и разширение.
“Загорка” АД – Стара Загора, е първото приватизирано пивоварно акционерно дружество. На 28.Х.1994 г. то е закупено от дружество “Брюинвест” („Brewinvest”), регистрирано в Гърция, в което с по 50% собственост акционери са пивоварната компания “Heineken”, Холандия, и “Кока-Кола Хеленик ботлинг къмпани” (“Coca-Cola Нelenic Bottling Company”). Покупката е на стойност 21,7 млн. щатски долара – най-високата получена цена за пивоварна в България.
През 1997 г. пивоварна “Ариана” АД – София, е закупена на Софийската стокова борса също от ”Brewinvest”. В края на 2003 г. с решение на акционерите от двете дружества – “Загорка” АД и “Ариана” АД, се извършва сливане на двете фирми в едно акционерно дружество – “Загорка “ АД. По-късно, през 2004 г., дейността на пивоварна “Ариана” се преустановява и заводът се закрива.
Първото решение за приватизацията на “Каменица” АД – Пловдив не се осъществява. След неуспешен опит мажоритарен дял от акциите й + да бъде продаден на немското пивоварно дружество “Brau und Bruner”, през март 1995 г. пивоварната става собственост на белгийската компания “Interbrew”.
Пивоварният завод в Бургас – “Бургаско пиво”, се приватизира на 27.ІV.1995 г. отново от белгийската компания “Interbrew”.
Следващата покупка е на пивоварното дружество “Астика” АД – Хасково. През май 1995 г. българската фирма “Даруинвест” ООД – София, става мажоритарен собственик с 80% от акциите на завода. През октомври същата година “Даруинвест” продава акциите си на “Interbrew”.
“Плевенско пиво” АД – Плевен, се приватизира на 12.VІІІ.1997 г., като 55% от акциите му стават собственост на “Пивоварна Плевенско пиво” ООД, 25% са продадени на търг чрез масовата приватизация и 20% остават за допълнително разпределение. По-късно, през 2001 г., заводът е закупен от “Interbrew”.
Така белгийската пивоварна компания “Interbrew” става собственик на 4 пивоварни завода в страната – “Каменица”, “Бургаско пиво”, “Астика” и “Плевенско пиво”. През следващите години се извършва организационно преструктуриране на българските пивоварни предприятия – собственост на белгийската мултинационална компания.
От 1.І.2001 г. в “Каменица” АД последователно се вливат “Астика” АД и “Бургаско пиво” АД. На 1.І.2002 г. следва вливане и на “Плевенско пиво” АД. Окрупненото акционерно дружество “Каменица” АД вече включва активите на споменатите 4 фирми. Поради структурни промени през октомври 2001 г. се прекратява дейността на завода “Бургаско пиво”. През 2005 г. е преустановено производството в “Плевенско пиво” – запазва се само дейността, свързана с производството на малц. Към 31.ХІІ.2005 г. белгийската компания е мажоритарен собственик на акционерно дружество “Каменица”, което разполага с два действащи пивоварни завода – “Каменица” в Пловдив и “Астика” в Хасково. В производствената номенклатура на компанията обаче се запазват основните марки пиво, произвеждани от закритите 2 пивоварни.