Аликант БушеАликант Буше е винен сорт грозде, предсталяващ хибрид между сортовете Пти Буше и Гренаж. Съсредоточен е предимно в Южна Франция, а в България заема много малки площи. Сортът узрява около втората половина на Септември. Има силен растеж, висока родовитост и висок добив. Не е взискателен към почвата, но предпочита свежи и богати почви. Подходящ е и за наклонени места.

Листът е среден, овален напречно, слабо нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е с гладка повърхност, плътна и загъната надолу. Очертанията на средната лапа образуват тъп ъгъл. Горните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл или във вид на цепнатина. Долните врязове са едва забележими, понякога липсват. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен. Зъбите са средни, триъгълни, с широка основа. Дръжката е дълга, слабо мъхнато-четинеста. Есенната окраска на листа е червена.

Цветът е двуполов, а грозда - среден, коничен, крилат, с едно до две крила, полусбит. Дръжката е средно дълга и средно дебела, зелена, крехка. Зърното е средно, сферично, тъмносиньо, с изобилен налеп. Ципата е дебела, жилава, а самото зърно е месесто, сочно, с посредствен тръпчив вкус и силно оцветен червен сок.

Вината получени от Аликант Буше са предимно плътни, високоекстрактивни, груби и с висока киселинност. Характерен за тях е и тъмночервеният цвят. Това е една от причините сортът да се използва предимно като коректор на цвета на вината получени от други винени сортове.