Пино Ноар - чужд винен сорт гроздеПино Ноар е сорт използван за направата на най-добрите червени вина на Бургундия и е един от основните сортове в Шампан. Насажденията във Франция са се увеличили от 8500 хектара до 17 300 хектара в годините между 1958 и 1979, а до 1988 година вече са били 22 000 хектара. Той е един от малкото червени сортове, които зреят достатъчно рано, за да се развиват успешно и в най-студените климатични региони като тези в Германия и Швейцария. На практика този сорт се отглежда във всяка занимаваща се с лозарство страна, обикновено не екстензивно и само в по-студените местности като тези в северна Италия и крайбрежието на Калифорния. До 1992 година са били засадени повече от 3700 хектара в Калифорния и повече от 1300 хектара в Австралия.

Пино Ноар е много стар и известен сорт, и чрез него можем да проследим развитието от дивите сортове от някогашна Европа до култивираните, високодобивни сортове, понякога отглеждани с цел да се смекчат сортовите им характеристики. В Австралия има идентифицирани 30 различни клона с осезаеми различия в растежа и развитието, формата на чепката и много други белези. Напълно е възможно някои клонове да се адаптират по-добре към определени региони от други, а това трябва да се вземе предвид когато се разглежда сорта, който смятаме да засадим.

Пино Ноар не е много устойчив на болести сорт и му трябват няколко години, за да достигнат лозите необходимите размери и да започнат да дават добра продукция. Някои клонове растат по-изправено от други. Листата варират от малки до средно големи, обикновено почти цялостни, но понякога са петделни, когато са върху лакомец или безплодна лозичка. Те са груби, склонни са да се навиват навън, чак до средната жила и имат съвсем малко власинки на туфи от долната си страна. Чепките са малки, цилиндрични и крилати, и понеже са много сбити малките, къси, овални плодове често са с неправилна форма. Малка част от клоновете нямат толкова сбити чепки и са били селектирани в Швейцария за засаждане в районите, в които има проблем с гниенето на чепките. Но дори при селектираните сортове реколтите са средно добри.

Цветът на вината произведени от Пино Ноар не е наситен, плодовете отгледани в по-топлите региони дават вина бедни както на цвят, така и на вкус. Въпреки това, от отглежданите в по-хладни условия лозя се произвеждат вина с характерен сортов вкус, който е високо ценен.