Барбера - чужд винен сорт гроздеБарбера е водещ винен сорт в Италия, отглеждан главно в Пиедмонд. Заради смесените насаждения района е нестабилен, но годишната продукция възлиза на около половин милион тона. Използва се във вината под надзора на контролиращите органи, понякога самостоятелно, понякога в купажи с други сортове грозде.

В Аржентина има засадени около 1000 хектара от сорта Барбера. Насажденията в Калифорния се умножават драстично след 1970 година, достигайки 8600 хектара през 1977 г. намалявайки до 4200 хектара до 1992г. В Австралия има незначителен брой насаждения.

Барбера е умерено развиващ се сорт, въпреки че неговите сравнително нежни леторасти и неговите беззащитни листа му придават разпилян вид.

Листата, които лесно се нараняват от вятъра, имат средна големина, плоски, слабо релефни, имат относително дълбоки 5 разреза и са космати от опаката страна.Синусът на дръжката на листата има формата на стеснена лира, често затворени, а понякога частично припокриващи се връхчета.

Чепките достигат средна големина, от конусовидна до неправилна форма,понякога са крилати, понякога рехави, понякога сбити.

Плодовете са средни по размер, овални и наситени на цвят стежки цветове. Дългите, зелени стъбла на грозда правят реколтата лесна за събиране на ръка и още по-лесна за събирането й с машини.

Вината направени от Барбера имат хубав цвят, добра концентрация на танини и киселинност, и отличителна за сорта характеристика, която е непозната до сега, и може да не се приеме добре отведнъж в Австралия. В Италия сорта се използва главно за направата на червени, сухи вина, а също така и за сладки червени газирани вина.