Алиготе - чужд винен сорт гроздеСортът Алиготе е от френски произход. Разпространен е във Франция, Русия и е други лозарски страни. У нас е райониран.

Лист - среден, овален напречно, целокраен или 3-делен, слабо нарязан,слабо мъхнат. Петурата е с огънати надолу краища, с равна или мрежесто набръчкана повърхност. Очертанието на средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са едва забележими до плитки, във вид на ъгъл. Долните врязове са едва забележими. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен, рядко затворен, с тесен отвор във вид на цепнатина. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата в основата само отдолу е оцветена виненочервено. Дръжката е средно къса, гола, виолетова. Есенното оцветяване на листа е жълто.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, почти цилиндричен, сбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена почти цялата, крехка при възела.

Зърно - дребно, овално, зеленикавожълто, с дребни редки точици и изобилен восъчен налеп. Месестата част е сочна, с хармоничен вкус. Кожицата е тънка, жилава. Дръжчицата е къса, тънка, с малко плоско ложе.
Алиготе е среднозреещ типичен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на септември. Има силен растеж, висока родовитост и висок добив. Развива се в по-хладни райони на леки, свежи и богати почви. Чувствителен е към гниене, сравнително студоустойчив. Афинитетът с подложките е добър. От гроздето се получават качествени бели трапезни вина, виноматериали за естествено пенливи вина и винен дестилат.