Винени сортове грозде

Тамянка - български винен сорт грозде

Тамянка - български винен сорт гроздеСортът Тамянка е от египетски произход. Разпространен е в почти всички лозарски страни. У нас е райониран.

Лист - среден, закръглен, средно нарязан, почти гол. Петурата е огъната
нагоре неопределено, с мрежесто набръчкана повърхност. Очертанието на средната лапа образува прав или тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки, отворени, лировидни, с тесен отвор и остро дъно, понякога затворени, с яйцевиден отвор. Долните врязове са плитки, отворени във вид на цепнатина или остър ъгъл. Опашният вряз е затворен, с елипсовиден отвор, понякога отворен, лировиден, с остро дъно. Зъбите са средно едри, триъгълни, с тясна основа. Нерватурата е слабо мъхнато-четинеста, оцветена в основата само отдолу виненочервено. Дръжката е средно дълга, слабо четинеста. Есенното оцветяване на листа е жълто.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, цилиндрично-коничен, полусвит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, зелена, крехка.

Зърно - средно едро, сферично, златистожълто със загар. Местата част е сочна, с хармоничен и със силен тамянов вкус (характерно). След узряването гроздето стафидира. Дръжчицата е къса, средно дебела, с голямо плоско ложе.

Тамянка е средноранен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на септември. Има среден растеж, добра родовитост и среден добив. Чувствителен е към гниене и студ. Гроздето е подходящо за получаване на висококачествени десертни вина, които се отличават с тъмнозлатист цвят, плътност и фин мискетов вкус.