Димят - български винен сорт гроздеСортът Димят е стар местен сорт. Разпространен е в бивша Югославия и в Русия. У нас е широко разпространен в насажденията край черноморското крайбрежие, в Шуменски и други райони.

Лист - среден, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е огъната нагоре блюдовидно, със силно мрежесто набръчкана до дребно мехуреста повърхност. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл. Средната лапа завършва с удължен зъб. Горните врязове са средно дълбоки, отворени, лировидни, с успоредни страни и с остро дъно. Долните врязове са отворени, плитки, във вид на ъгъл. Опашният вряз е отворен, лировиден, с остро дъно, понякога затворен, с елипсовиден отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата до първото разклонение отгоре, понякога и отдолу е оцветена виненочервено. Дръжката е средно дълга, слабо мъхната и силно четинеста. Есенното оцветяване на листа е жълто.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, коничен, понякога с крила, полусбит. Дръжката е средно дълга, дебела, вдървесинена в основата, крехка.

Зърно - едро, овално, зеленикавожълто. Кожицата е тънка, крехка. Месестата част е сочна, вкусна, свежа, със слаб ванилиен вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с голямо плоско ложе.

Димят е късен винен и десертен сорт. Гроздето узрява през втората половина на септември. Има силен растеж, висока родовитост и висок добив. Страда от засушаване. Устойчив е на гниене, но е чувствителен към ниски зимни температури. От гроздето се получават обикновени бели трапезни вина и висококачествен материал за конячен дестилат.