Сортът Букет (Мавруд х Пино ноар) е създаден през 1951 г. в опитното лозе в гр. Септември и проучен в Института по лозарство и винарство в Плевен. Утвърден е от ДСК.

Лист - среден, закръглен, плитко нарязан, 5-делен, слабо мъхнат. Петурата е често набръчкана. Очертанието на средната лапа образува прав ъгъл. Горните врязове са плитки до средни, отворени, с успоредни страни и закръглено дъно със зъб. Долните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл. Опашният е отворен, стреловиден, равностранен. Зъбите са средно големи, триъгълни. Нерватурата е покрита с четинки. Дръжката е средно дълга, виолетова. Есенното оцветяване на листа е червено.

Цвят - двуполов.

Грозд - среден, коничен, полусбит. Дръжката е средно дълга, тънка, вдървесинена в основата.

Зърно - дребно, сферично, тъмносиньо, покрито с дебел восъчен налеп. Кожицата е дебела, жилава. Зърното е месесто. Месестата част е с хармоничен вкус. Дръжчицата е средно дълга, тънка, с малко конусовидно ложе и средно дълга четчица оцветена във виненочервено.

Букет е среднозреещ винен сорт. Гроздето узрява в средата на септември. Има силен растеж. Сравнително устойчив е на напукване и гниене. Има добра родовитост и среден добив. Гроздето има подходящо съдържание на захари и киселини, екстрактни и багрилни вещества за получаване на интензивно оцветени, екстрактни, достатъчно алкохолни и с хармоничен, приятен вкус вина.